ความช่วยเหลือและปัญหาการใช้งาน
หน้าแรก บริการและสนับสนุน ช่วยเหลือและการแก้ปัญหา

คำถาม แผงควบคุมไม่สามารถกดปุ่มตั้งค่าได้

ตอบ

สาเหตุ 1, ไฟที่แผงควบคุมตั้งอุณหภูมิไม่ติด เมื่อกดปุ่มต่างๆแล้ว ไฟที่เต้าเสียบไม่มี หรือ มีอุปกรณ์บางตัวภายในเครื่องชำรุดเสียหาย

วิธีแก้ไข 1, ตรวจสอบเต้าเสียบที่จ่ายไฟให้เครื่องมีปกติหรือไม่ ทดลองดึงปลั๊กไฟออก แล้วลองเสียงเข้าใหม่อีกครั้งว่าไฟที่แผงควบคุมติดแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่หายแล้วตรวจสอบแล้วว่าเต้าเสียบมีไฟมาปกติ  แสดงว่าอุปกรณ์บางตัวในเครื่องชำรุดเสียหายจำเป็นต้องเรียงศูนย์บริการมาตรวจสอบ

 

สาเหตุ 2, ไม่สามารถตั้งค่าอุณหภูมิที่แผงควบคุม ปรับแต่งค่าต่างๆ บนแผงควมคุมไม่ได้

วิธีแก้ไข 2, ในขั้นตอนการแตะปุ่มตั้งค่าต่างๆ, การตั้งค่าต่างๆ บนแผงควบคุมนั้นจะเป็นระบบสัมผัส ไม่ใช้ระบบปุ่มกดดังนั้นระบบสัมผัสนั้นถ้ากดปุ่มต่างดัวยความแรงเกินไปแผงควบคุมจะไม่ทำงาน ควรแตะแบบปกติไม่ต้องออกแรงมาก.

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม?
ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง
คู่มือสินค้า

ต้องการข้อมูลสินค้าและโปรแกรมใช่หรือไม่? คุณสามารถค้นหาได้ที่นี่ !
ลงทะเบียนขอรับบริการ.

ขั้นตอนเดียว จากเราสู่การบริการ.

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789