ความช่วยเหลือและปัญหาการใช้งาน
หน้าแรก บริการและสนับสนุน ช่วยเหลือและการแก้ปัญหา

คำถาม ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติทำน้ำแข็งน้อยกว่าปกติ

ตอบ

สาเหตุ 1, ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะผลิตก้อนน้ำแข็งออกมาได้ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิภายในช่องแช่แข็งต้องต่ำกว่า -15℃. เพราะฉนั้นถ้ามีการเปิด/ปิดประตูบ่อยครั้งหรือตั้งความเย็นที่ช่องแช่แข็งสูงเกินไป ก็จะเป็นสาเหตุให้ระบบทำน้ำแข็งน้อยกว่าปกติ

วิธีแก้ไข 1, ควรตั้งระดับความเย็นที่ช่องแช่แข็งให้ต่ำกว่า -15'C และไม่ควรเปิด/ปิดประตูช่องแช่แข็งบ่อยครั้งเกินไป

 

สาเหตุ 2, การทำน้ำแข็งของระบบจะผลิตน้ำแข็งได้ 8 ก้อนในเวลาไม่เกิน 100 นาที ถ้าระดับความเย็นคงที่และอยู่ในเงือนไขคือต่ำกว่า -15'C

วิธีแก้ไข 2, เป็นการทำงานที่ปกติของระบบทำน้ำแข็ง

 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม?
ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง
คู่มือสินค้า

ต้องการข้อมูลสินค้าและโปรแกรมใช่หรือไม่? คุณสามารถค้นหาได้ที่นี่ !
ลงทะเบียนขอรับบริการ.

ขั้นตอนเดียว จากเราสู่การบริการ.

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789