ความช่วยเหลือและปัญหาการใช้งาน
หน้าแรก บริการและสนับสนุน ช่วยเหลือและการแก้ปัญหา

คำถาม การเลือกตู้เย็นให้เหมาะกับจำนวนคนในครอบครัว

ตอบ

 

ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อตู้เย็นคุณควรพิจารณาขนาดให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว โดยคำนวณจาก จำนวนสมาชิกครอบครัว คือตู้เย็นขนาด 2.5 คิวต่อสมาชิก 2 คน หากมีสมาชิกเพิ่มแนะนำให้เพิ่ม 1 คิวต่อ 1 คนครับ 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม?
ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง
คู่มือสินค้า

ต้องการข้อมูลสินค้าและโปรแกรมใช่หรือไม่? คุณสามารถค้นหาได้ที่นี่ !
ลงทะเบียนขอรับบริการ.

ขั้นตอนเดียว จากเราสู่การบริการ.

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789