ความช่วยเหลือและปัญหาการใช้งาน
หน้าแรก บริการและสนับสนุน ช่วยเหลือและการแก้ปัญหา

คำถาม วิธีปรับขาตั้งตู้เย็น ?

ตอบ

 ถ้าตำแหน่งพื้นที่ว่างเครื่องไม่ได้ระดับทำให้เครื่องโยกเยก ทำให้เกิดเสียงดังในขณะที่เครื่อง

ทำงานการแก้ปัญหาโดยปรับขาตั้งตู้เย็นใช้มือหมุนที่ขาตั้งดังแสดงในรูปภาพด้านล่าง

วิธีการปรับ :

-หมุนตามเข็มขาตั้งจะยุบเข้าทำให้ระดับเครื่องลดลง
-หมุนทวนเข็มขาตั้งจะยืดออกทำให้ระดับเครื่องสูงขึ้น
       
 
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม?
ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง
คู่มือสินค้า

ต้องการข้อมูลสินค้าและโปรแกรมใช่หรือไม่? คุณสามารถค้นหาได้ที่นี่ !
ลงทะเบียนขอรับบริการ.

ขั้นตอนเดียว จากเราสู่การบริการ.

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789