ร้องขอการซ่อมแซม
หน้าแรก บริการและสนับสนุน ร้องขอการซ่อมแซม

ข้อมูลผลิตภัณฑ

เบอร์เครื่อง

*ยี่ห้อ
 • ไฮเออร์

  *ประเภทของสินค้า
   *สินค้ารุ่น

   *วันที่ซื้อ

   ข้อมูลการบริการ

   วันที่ต้องการรับสิค้า

   เวลาที่ต้องการ
   • 10:00-12:00
    • 10:00-12:00
    • 12:00-14:00
    • 14:00-16:00
    • 16:00-18:00

   หมายเหตุ: วันที่ต้องการรับสินค้าสำหรับการอ้างอิงเบื้องต้นและอยู่ภายใต้เวลาภดำเนินการของเรา.เราจะดำเนินการเพื่อให้เป๋นไปตามเวลาที่กำหนด.

   *ความต้องการ

   1000 สูงสุด

   ข้อมูลการติดต่อ

   *ชื่อจริง

   *นามสกุล

   *โทรศัพท์บ้าน

   *โทรศัพท์มือถือ

   *อีเมล

   *ที่ตั้ง
   • ประเทศไทย
    • ประเทศไทย

   *ที่อยู่

   สายด่วน


   ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789