Herstelling Aanvraag
Startpagina Garantie Herstelling Aanvraag

Product informatie

Serie nummer

* Product categorie
* Product model

* Aankoop datum

Service informatie

Verkozen bezoekdatum
Verkozen tijd
  • 10:00-12:00
    • 10:00-12:00
    • 12:00-14:00
    • 14:00-16:00
    • 16:00-18:00

Opmerking: verkozen bezoekdatum is enkel een richtlijn en afhankelijk van onze interne procestijd. Wij streven ernaar om jou te bezoeken op de door jou verkozen datum.

* Vereisten

1000 tekens maximum

Contact informatie

* Voornaam

* Achternaam

Telefoon nummer

Telefoon nummer2

* E-mail

* Land
  • België

* Gedetailleerd adres
E-mail

Contacteer Ons


Stel een vraag aan onze technishe dienst

Start nu

Europese Hotlines


Europese Hotlines
close
Herstelling Aanvraag

In overeenstemming met de AVG (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016) delen wij u mee dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Hieronder kunt u lezen wat dit inhoudt.


Haier Benelux, gevestigd te Lenniksebaan 45B, 1070 Anderlecht, België, verzamelt een deel van uw gegevens om uw aanvragen met betrekking tot de reparatie van Haier-producten te beheren; om eventuele problemen met betrekking tot het gebruik van de producten te beheren en in meer algemene zin, alle aanvragen met betrekking tot aftersales-services te beheren.

 

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw contract met Haier Benelux.


De persoonsgegevens die wij verwerken, hebben betrekking op uw identiteit en uw contactgegevens, de informatie over het (de) gekochte product(en), de informatie over uw verzoek tot aftersales-service en uw bankgegevens, indien van toepassing.

 

Deze gegevens worden doorgegeven aan onze interne diensten (aftersales, financiën, logistiek), aan ons moederbedrijf in China en aan onze aftersales-partners (callcenter, reparatiebedrijf, transportbedrijf, verzekeringsmaatschappij, IT-bedrijf). De overdracht van gegevens naar China is strikt gereguleerd door de ondertekening van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen tussen Haier Benelux en onze moedermaatschappij.


Wij bewaren deze gegevens gedurende een periode van maximaal tien jaar, om de termijnen van rechtszaken niet te overschrijden, met uitzondering van de bankgegevens die wij zes maanden na de laatste betaling aan u of de laatste betaling door u verwijderen.


Op grond van de artikelen 16 tot en met 21 van de AVG en binnen de strikte voorwaarden die deze daaraan stellen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en de beperking daarvan te verkrijgen en bovendien het recht op toegang tot, rectificatie -, wissing - en overdraagbaarheid van uw gegevens.

U oefent deze rechten uit door naar ons hoofdkantoor te schrijven of een e-mail te sturen naar dataprotection@haier.be. Daarbij moet dit verzoek vergezeld gaan van een kopie van een identiteitsbewijs.


U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).