Formularz kontaktowy
Strona główna Formularz kontaktowy
Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

*Pola obowiązkowe
* Imię

* Nazwisko

*Płeć
*Miasto

* Kod pocztowy

* Kraj
 • Polska
*Telefon

Informacje o produkcie

* Nazwa produktu

*Model

* Typ zgłoszenia
  • Instalacja i podłączenie
  • Nowe produkty
  • Inne
  • Działanie produktu
  • Specyfikacje
  • Instrukcja obsługi
  • Gdzie kupić

*Wiadomość
Załącznik (formaty: JPG/PNG/PDF)
* Email

* Potwierdź adres email

POTWIERDŹ

Skontaktuj się z nami


Zadaj pytanie naszym Konsultantom

Rozpocznij teraz

Infolinia


801 081 314 (tylko z telefonow stacjonarnych) lub 22 585 11 11

Europejskie call center
close
Dane osobiste

Zgodnie z postanowieniami RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły dotyczące przetwarzania wskazano poniżej.

 

Administratorem Twoich danych jest Haier Poland sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 181B, 02-222 Warszawa .

 

Przetwarzamy Twoje dane w celu umożliwienia Ci kontaktu z nami i uzyskania informacji o naszych produktach, jak również o procesie ich naprawy.

 

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej przez Ciebie z Haier Poland sp. z o.o. (jeśli jesteś naszym klientem) albo do podjęcia czynności, na twoje żądanie przed zawarciem kontraktu (jeśli jesteś potencjalnym klientem). Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 b) RODO. Podanie Twoich danych jest nieobowiązkowe, jednak niezbędne do wykonania umowy.

 

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, informacje o zakupionym produkcie, jak również informacje zawarte w przesłanej nam wiadomości wraz z załącznikami (w stosownym przypadku).

 

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji ani nie dokonujemy profilowania w oparciu o Twoje dane.

 

Twoje dane osobowe będą przekazywane do naszych wewnętrznych działów (komunikacji, marketingu) i do naszej spółki – matki w Chinach (tj. spółki, która jest właścicielem Haier Poland sp. z o.o.). Przekazanie danych do Chin jest regulowane przez podpisanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, obowiązujących w relacjach między Haier Poland sp. z o.o. i chińską spółką-matką.

 

Zgodnie z art. 16 do 21 RODO po spełnieniu ścisłych, wprowadzonych tam warunków, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia go, jak również prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia i przeniesienia.


Z praw tych można skorzystać, przesyłając pismo do naszej siedziby głównej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres
dataprotection@haier.pl, z zastrzeżeniem że do żądania należy dołączyć kopię dowodu tożsamości.

 

Można też wnieść skargę do polskiego organu nadzoru (https://www.uodo.gov.pl/).