Formularz kontaktowy
Strona główna Formularz kontaktowy
Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

*Pola obowiązkowe
* Imię

* Nazwisko

*Płeć
*Miasto

* Kod pocztowy

* Kraj
 • Polska
*Telefon

Informacje o produkcie

* Nazwa produktu

*Model

* Typ zgłoszenia
  • Instalacja i podłączenie
  • Nowe produkty
  • Inne
  • Działanie produktu
  • Specyfikacje
  • Instrukcja obsługi
  • Gdzie kupić

*Wiadomość
Załącznik (formaty: JPG/PNG/PDF)
* Email

* Potwierdź adres email

POTWIERDŹ

Skontaktuj się z nami


Zadaj pytanie naszym Konsultantom

Rozpocznij teraz

Infolinia


801 081 314 (tylko z telefonow stacjonarnych) lub 22 585 11 11

Europejskie call center
close
Dane osobiste

Zgodnie z “RODO” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że Twoje dane osobowe podlegają przetwarzaniu zgodnie z poniższymi zasadami.


Candy Hoover Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 181B, 02-222 Warszawa (tel. (22) 439 05 95 / candy@candy.pl) gromadzi Twoje dane w celu zarządzania Twoimi zgłoszeniami związanymi z naprawą produktów Haier; zarządzania potencjalnymi trudnościami związanymi z korzystaniem z produktów i, w bardziej ogólnym ujęciu, zarządzania wszelkimi żądaniami dotyczącymi usług posprzedażnych.


Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Candy Hoover Polska Sp. z o.o., której jesteś stroną. Dane osobowe, które przetwarzamy, dotyczą Twojej tożsamości i Twoich danych kontaktowych, informacji o zakupionych produktach, informacji o Twoich zgłoszeniach posprzedażnych, jak również, w stosownych wypadkach, Twoich danych bankowych.

 

Dane te są przekazywane do naszych wewnętrznych serwisów (posprzedażnych, finansów, logistyki), do naszej Spółki dominującej w Chinach, jak również do naszych partnerów świadczących usługi posprzedażne (Call Center, firmy naprawcze, firmy transportowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy informatyczne).Przekazywanie danych do Chin jest ściśle regulowane przez podpisanie pomiędzy Haier Poland a naszą Spółką dominującą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. 


Dane są przechowywane maksymalnie przez okres dziesięciu lat, czyli niezbędny dla ewentualnego postępowania sądowego, z wyjątkiem danych bankowych, które usuwamy sześć miesięcy po dokonaniu ostatniej płatności na Twoje konto lub ostatniej płatności wykonanej przez Ciebie. 

 

Zgodnie z artykułami od 16 do 21 RODO i w ściśle określonych przez nie warunkach, masz prawo do wniesienia sprzeciwu i do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo dostępu, poprawiania, usuwania i przenoszenia Twoich danych.


Swoich uprawnień możesz dochodzić pisząc drogą pocztową na adres naszego biura lub wysyłając wiadomość e-mail na candy@candy.pl. Do zgłoszenia musi zostać dołączona kopia dokumentu tożsamości.


Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi na naruszenie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) (https://uodo.gov.pl).