Rejestracja produktu

Dane kontaktowe

* Imię

*Nazwisko

* Płeć
* Data urodzenia

* Miejsce zamieszkania
  • Poland
* E-Mail

Informacje o produkcie

* Nazwa produktu

*Model

* Numer seryjny

* Data zakupu

* Nazwa sprzedawcy

Skontaktuj się z nami


Zadaj pytanie naszym Konsultantom

Rozpocznij teraz

Infolinia


801 081 314 (tylko z telefonow stacjonarnych) lub 22 585 11 11

Europejskie call center

Skontaktuj się z nami


Zadaj pytanie naszym Konsultantom

Rozpocznij teraz

Infolinia


801 081 314 (tylko z telefonow stacjonarnych) lub 22 585 11 11

Europejskie call center
close
Rejestracja produktu

Zgodnie z „RODO” (rozporządzenie UE nr  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że Państwa dane osobowe  podlegają opisanemu poniżej przetwarzaniu.


 Firma Haier Poland, z siedzibą pod adresem Aleje Jerozolimskie 181B,  02-222 Warszawa, zbiera niektóre Państwa dane w celu zarządzania  gwarancjami na produkty Haier.

 

Przetwarzanie to jest konieczne do realizacji umowy z Haier Poland, której są Państwo stroną.


 Przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują Państwa tożsamość i  informacje kontaktowe, informacje dotyczące zakupionych produktów oraz  informacje dotyczące Państwa wniosków gwarancyjnych.

 

Dane  te są przekazywane do naszych służb wewnętrznych (obsługa posprzedażna)  oraz do naszej spółki dominującej w Chinach. Przekazywanie danych do  Chin podlega ścisłym regulacjom i obejmuje podpisanie standardowych  klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską przez Haier Poland i  naszą spółkę dominującą.


Przechowujemy te dane przez maksymalny okres pięciu lat od daty Państwa ostatniego kontaktu z naszą firmą.


 Zgodnie z art. 16 do 21 RODO po spełnieniu ścisłych, wprowadzonych tam  warunków, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  oraz ograniczenia go, jak również prawo dostępu do swoich danych, ich  sprostowania, usunięcia i przeniesienia.


Z praw tych można skorzystać, przesyłając pismo do naszej siedziby głównej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres
dataprotection@haier.pl, z zastrzeżeniem że do żądania należy dołączyć kopię dowodu tożsamości.


Można też wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (
https://www.uodo.gov.pl/).