Rozwiązywanie problemów
Strona główna Serwis i wsparcie Rozwiązywanie problemów

Pytanie: Jak ustawić blokadę (ilustracja tylko dla serii H350, blokada dla innych serii jest podobna)

Odpowiedzi :

Krok:1. Wybrać menu blokady, wejść w podmenu blokady

2.Zmiana hasła (Change Password): wprowadzić nowe hasło. Jeśli nie pamiętamy hasła, można użyć hasła głównego 9443.

3.Blokada przed dziećmi (Child Lock): gdy zostanie ustawiona blokada przed dziećmi (On), klawiatura będzie niedostępna.

4.Blokada strojenia (Tuning Lock): gdy ustawiona zostanie blokada strojenia (On), niektóre operacje, takie jak wyszukiwanie, nie będą dostępne. Jeśli chcemy skorzystać z menu strojenia, należy wejść w menu blokady i wyłączyć blokadę strojenia (Off) lub wykasować blokady (Clear Lock).

5.Ustawienie źródła (Source Set): ustawienie źródła służy do ustawiania zaprogramowanych kanałów.

6.Nr kanału (Channel No): blokada numeru kanału steruje numerem kanału przy włączaniu telewizora.

7.Blokada źródła (Source Lock): blokada źródła steruje sygnałem źródłowym przy włączaniu telewizora. Gdy blokada źródła jest włączona (On), telewizor przełącza się na odpowiednie źródło i pokazuje, że wybór źródła sygnału jest zablokowany.

8.Maksymalna głośność (Max.Volume): jeśli zostanie ustawiona pewna wartość tego parametru, to podczas regulowania głośności poziom dźwięku nie będzie mógł przekroczyć tej głośności maksymalnej. Jeśli podczas ustawiania blokady w menu blokady, bieżąca głośność jest większa niż głośność maksymalna, ta bieżąca wartość głośności zostaje ustawiona jako głośność maksymalna.

9.Tryb głośności początkowej (Initial Volume Mode): Jeśli zostanie włączony (On) Tryb głośności początkowej, telewizor zapamięta te informacje i przy następnym jego włączeniu głośność będzie ustawiona na tym zapamiętanym poziomie.

10.Blokada kanału (Channel Lock): wybiera kanały, które chcemy zablokować.

11.Blokada rodzicielska: nacisnąć przycisk OK, aby wejść w kolejne menu. W celu ograniczenia wieku dzieci, które mogą oglądać telewizję, należy wybrać 3-18 lub Off (blokada wyłączona).

12.Kasowanie blokady (Clear Lock): aby odblokować wszystkie ustawione blokady, należy nacisnąć przycisk OK. Spowoduje to wyłączenie wszystkich blokad (ustawienie na Off), a poziom maksymalnej głośności wróci do wartości 100.

Opinia zwrotna
* 1.Czy treść jest pomocna?
* 2. Oceń treść ?

3. Twoje sugestie.

POTWIERDŹ
Informacje o produktach

Poszukujesz instrukcji obsługi lub sterowników? Znajdziesz je tutaj!
Serwis online

Jeden krok - serwis door-to-door.

Skontaktuj się z nami


Zadaj pytanie naszym Konsultantom

Rozpocznij teraz

Infolinia


801 081 314 (tylko z telefonow stacjonarnych) lub 22 585 11 11

Europejskie call center

Skontaktuj się z nami


Zadaj pytanie naszym Konsultantom

Rozpocznij teraz

Infolinia


801 081 314 (tylko z telefonow stacjonarnych) lub 22 585 11 11

Europejskie call center