Serwis online
Strona główna Serwis i wsparcie Rejestracja zgłoszenia serwisowego

Informacje o produkcie

Numer seryjny

* Kategoria produktu
*Model produktu

* Data zakupu

Informacje serwisowe

Preferowany termin wizyty
Preferowana godzina wizyty
  • 10:00-12:00
    • 10:00-12:00
    • 12:00-14:00
    • 14:00-16:00
    • 16:00-18:00

"Uwaga: preferowany termin wizyty jest jedynie wskazówką i może ulec zmianie ze względu na czas przetwarzania formularza."

* Rodzaj zgłoszenia

1000 znaków maksymalnie

Dane kontaktowe

* Imię

* Nazwisko

Tel komórkowy

Telefon

* Email

*Lokalizacja
  • Polska

* Dokładny adres
Elektroniczna ankieta
Rozwiązywanie problemów

Nie chcesz wypełniać formularza zgłoszeniowego? Sprawdź, czy możesz samodzielnie rozwiązać problem!

Skontaktuj się z nami


Zadaj pytanie naszym Konsultantom

Rozpocznij teraz

Infolinia


801 081 314 (tylko z telefonow stacjonarnych) lub 22 585 11 11

Europejskie call center
close
Serwis online

Zgodnie z „RODO” (rozporządzenie UE nr  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że Państwa dane osobowe  podlegają opisanemu poniżej przetwarzaniu.


 Firma Haier Poland, z siedzibą pod adresem Aleje Jerozolimskie 181B,  02-222 Warszawa, zbiera niektóre Państwa dane w celu zarządzania Państwa  wnioskami o naprawę produktów Haier; w celu zarządzania ewentualnymi  problemami związanymi z użyciem produktów, a ogólnie w celu zarządzania  wnioskami dotyczącymi obsługi posprzedażnej.

 

Przetwarzanie to jest konieczne do realizacji umowy z Haier Poland, której są Państwo stroną.
 Przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują Państwa tożsamość i  informacje kontaktowe, informacje dotyczące zakupionych produktów,  informacje dotyczące Państwa wniosków w ramach obsługi posprzedażnej,  jak również – ewentualnie – Państwa dane bankowe.

 

Dane  te są przekazywane do naszych służb wewnętrznych (obsługa posprzedażna,  finanse, logistyka), do naszej spółki dominującej w Chinach, jak  również do naszych partnerów obsługi posprzedażnej (informacja  telefoniczna, zakład naprawczy, firma transportowa, towarzystwo  ubezpieczeniowe, firma informatyczna). Przekazywanie danych do Chin  podlega ścisłym regulacjom i obejmuje podpisanie standardowych klauzul  umownych przyjętych przez Komisję Europejską przez Haier Poland i naszą  spółkę dominującą.


 Przechowujemy te dane przez maksymalny okres dziesięciu lat, aby nie  przekroczyć terminów postępowania sądowego, z wyjątkiem danych  bankowych, które usuwamy sześć miesięcy od ostatniej płatności wykonanej  na Państwa rzecz lub ostatniej płatności dokonywanej przez Państwa.


 Zgodnie z art. 16 do 21 RODO po spełnieniu ścisłych, wprowadzonych tam  warunków, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  oraz ograniczenia go, jak również prawo dostępu do swoich danych, ich  sprostowania, usunięcia i przeniesienia.


Z praw tych można skorzystać, przesyłając pismo do naszej siedziby głównej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres
dataprotection@haier.pl, z zastrzeżeniem że do żądania należy dołączyć kopię dowodu tożsamości.


Można też wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (
https://www.uodo.gov.pl/).