คุณสมบัติที่สำคัญ
  • Eco-pilot
  • Wi-Fi Control
  • Self Cleaning
  • Smart Phone Control
  • PID Inverter
  • Exquiste Dust Filter