หน้าแรก บริการและสนับสนุน ใบรับรองการรับประกัน

นโยบายการรับประกันสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้าและงานบริการมีผลบังคับใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ไฮเออร์ ที่จัดจำหน่ายโดยตัวแทนของ บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งช่องทางออนไลน์และหน้าร้านของตัวแทนจำหน่าย  ผู้ซื้อต้องเก็บบัตรรับประกันสินค้าและใช้เป็นหลักฐานสำคัญพร้อมกับการแสดงเอกสารการครอบครองสินค้า ดังนี้

1. สำเนาใบกำกับภาษี

2. ใบเสร็จรับเงิน

3. เอกสารรับรองจากตัวแทนจำหน่าย

ที่ระบุรายละเอียดสินค้า ร้านค้าและวันที่ซื้อสินค้า เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการผู้ให้บริการเพื่อรับสิทธิ์การรับประกันสินค้า การรับประกันจะมีผลต่อบุคคลที่ปรากฎชื่อบนบัตรรับประกันสินค้าเท่านั้นและไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลอื่นได้ รวมถึงการรับประกันนี้มีผลบังคับใช้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายการบริการและการรับประกันนี้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนภายใต้เครื่องหมายการค้า “Haier” เท่านั้น มิไม่ได้ใช้เพื่อการค้า และการรับประกันนี้มีผลเฉพาะการขายสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น

 


การรับประกันสินค้าเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย

เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 5 ปี / คอมเพรสเซอร์ 10 ปี 

·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ  เช่น รีโมทคอนโทรล ที่เก็บรีโมท แบตเตอรี่ และอื่น ๆ

เครื่องปรับอากาศระบบฟิกซ์สปีด

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 5 ปี / คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ  เช่น รีโมทคอนโทรล ที่เก็บรีโมท แบตเตอรี่ และอื่น ๆ

หมายเหตุ: เครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยทุกรุ่น ในระยะเวลาการประกัน 5 ปีแรก ฟรีบริการหลังการขายทุกรายการ

 


การรับประกันสินค้าเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ชนิดแขวนใต้ฝ้าระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter Ceiling Type)

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 5 ปี / คอมเพรสเซอร์ 10 ปี 

·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ  เช่น รีโมทคอนโทรล ที่เก็บรีโมท แบตเตอรี่ และอื่น ๆ

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ชนิดแขวนใต้ฝ้าระบบฟิกซ์สปีด (Fixed-Speed Ceiling Type)

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 5 ปี / คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ  เช่น รีโมทคอนโทรล ที่เก็บรีโมท แบตเตอรี่ และอื่น ๆ

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ชนิดฝังฝ้าระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter Cassette Type)

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 5 ปี / คอมเพรสเซอร์ 10 ปี 

·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ  เช่น รีโมทคอนโทรล ที่เก็บรีโมท แบตเตอรี่ และอื่น ๆ

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ชนิดฝังฝ้าระบบฟิกซ์สปีด (Fixed-Speed Cassette Type)

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 5 ปี / คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ  เช่น รีโมทคอนโทรล ที่เก็บรีโมท แบตเตอรี่ และอื่น ๆ

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ชนิดต่อท่อลมระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter Ducted Type)

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 5 ปี / คอมเพรสเซอร์ 10 ปี 

·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ  เช่น รีโมทคอนโทรล ที่เก็บรีโมท แบตเตอรี่ และอื่น ๆ

หมายเหตุ: เครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยทุกรุ่น ในระยะเวลาการประกัน 5 ปีแรก ฟรีบริการหลังการขายทุกรายการ

 


การรับประกันสินค้าตู้เย็น

ตู้เย็นมัลติดอร์ ตู้เย็นไซด์บายไซด์และตู้เย็น 2 ประตู

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 3 ปี / คอมเพรสเซอร์ 10 ปี 

·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น ชั้นวางของ ถาด การ์ดป้องกัน มือจับและอื่น ๆ

ตู้เย็น 1 ประตู ซีรีย์ DMBX, SD159, SD199

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 3 ปี / คอมเพรสเซอร์ 10 ปี 

·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น ชั้นวางของ ถาด การ์ดป้องกัน มือจับและอื่น ๆ

ตู้เย็น 1 ประตู ซีรีย์ ADBX

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี / คอมเพรสเซอร์ 10 ปี 

·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น ชั้นวางของ ถาด การ์ดป้องกัน มือจับและอื่น ๆ

ตู้เย็น 1 ประตู ซีรีย์ CEQ

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี / คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น ชั้นวางของ ถาด การ์ดป้องกัน มือจับและอื่น ๆ

ตู้เย็นมินิบาร์

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี / คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น ชั้นวางของ ถาด การ์ดป้องกัน มือจับและอื่น ๆ

 


การรับประกันสินค้าตู้แช่

ตู้แช่ฝาทึบ (HFWS)

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี / คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น ชั้นวางของ ถาด การ์ดป้องกัน มือจับและอื่น ๆ

ตู้แช่ฝาทึบ (HCF)

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 3 ปี / คอมเพรสเซอร์ 10 ปี 

·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น ชั้นวางของ ถาด การ์ดป้องกัน มือจับและอื่น ๆ

ตู้แช่แนวตั้ง (BD) และตู้แช่ไวน์

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 3 ปี / คอมเพรสเซอร์ 10 ปี 

·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น ชั้นวางของ ถาด การ์ดป้องกัน มือจับและอื่น ๆ

ตู้แช่ฝากระจก (SD) และตู้แช่เครื่องดื่ม 1-3 ประตู

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 3 ปี / คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น ชั้นวางของ ถาด การ์ดป้องกัน มือจับและอื่น ๆ

 


การรับประกันสินค้าเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า

เครื่องซักผ้าฝาหน้า

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 3 ปี / มอเตอร์ 12 ปี 

·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น ตัวกรองฟิลเตอร์ ท่อน้ำทิ้ง สายน้ำเข้า และอื่น ๆ

เครื่องซักผ้าฝาบน

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 3 ปี / มอเตอร์ 12 ปี 

·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น ตัวกรองฟิลเตอร์ ท่อน้ำทิ้ง สายน้ำเข้า และอื่น ๆ

เครื่องซักผ้า 2 ถัง

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี / มอเตอร์ 12 ปี 

·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น ตัวกรองฟิลเตอร์ ท่อน้ำทิ้ง สายน้ำเข้า และอื่น ๆ

เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่องและมอเตอร์ 1 ปี / อะไหล่กล่องหยอดเหรียญ 1 ปี

·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น ตัวกรองฟิลเตอร์ ท่อน้ำทิ้ง สายน้ำเข้า และอื่น ๆ

เครื่องอบผ้า

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี / มอเตอร์ 5 ปี

·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น ตัวกรองท่อและอื่น ๆการรับประกันสินค้าทีวี

ทีวี ทุกรุ่น

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี / จอภาพ 3 ปี

 


การรับประกันสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว

เตาอบ

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี / มอเตอร์ 5 ปี

เครื่องดูดควัน

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี / มอเตอร์ 5 ปี

เตาแก๊สและเตาไฟฟ้าชนิดฝัง

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี / ชิ้นส่วนต่าง ๆ 2 ปี

 


การรับประกันสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก

ไมโครเวฟ

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี / แมกนีตรอน 5 ปี

หม้อหุงข้าว

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่องและฟังก์ชัน 3 ปี

 


การรับประกันสินค้าเครื่องทำน้ำอุ่น

เครื่องทำน้ำอุ่น

·       ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี / อุปกรณ์ทำความร้อน 5 ปี

·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ  เช่น หัวฝักบัว สายฝักบัว และอื่น ๆ

 


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

1. การรับประกันจะถือเป็นโมฆะหากความเสียหายที่ภายนอกหรือภายในผลิตภัณฑ์มีสาเหตุมาจากข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1) การใช้งานโดยใช้การเดินสายไฟภายในบ้านที่ไม่ได้มาตรฐาน หรืออยู่ในสภาพชำรุดเสียหาย แรงดันไฟฟ้า หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ไม่เหมาะสม หรือการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง หรือเสาอากาศภายนอกชำรุด

2) การใช้งานโดยใช้ระบบประปา ระบบการจ่ายน้ำ หรือแรงดันน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน หรืออยู่ในสภาพชำรุด

3) การรับประกันครอบคลุมเฉพาะชิ้นส่วนที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ แต่จะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่มาจากการจัดส่งสินค้า ความประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ การใช้ผิดวิธี การแก้ไข หรือดัดแปลง หากผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุผลข้างต้นนี้ การรับประกันที่ระบุไว้ในที่นี้จะถือเป็นโมฆะ รวมทั้งการขนส่ง การให้บริการ และการเติมน้ำยา จะถูกคิดค่าใช้จ่าย

4) การไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับอาคาร ระบบประปา หรือระบบไฟฟ้า

5) ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปแก้ไข ดัดแปลงไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด หรือมีการซ่อมแซมโดยช่างเทคนิคที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัท

6) ความเสียหายจากอัคคีภัย อุทกภัย ภัยธรรมชาติ และการประมาทเลินเล่อ

7) ความเสียหายที่เกิดจากการหยุดเคลื่อนไหวของภาพ / ภาพค้างที่ปรากฏขึ้นเป็นระยะเวลานาน (เรียกกันทั่วไปว่า "หน้าจอไหม้ (burn-in)")

8) จุดด่างขาว (Bright Pixel) หรือจุดสีดำ (Dead Pixel) ที่ปรากฏขึ้นเพียงไม่กี่จุดบนแผงหน้าจอ LED / LCD เป็นลักษณะปกติของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของโรงงาน และไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทจะยอมรับเฉพาะในกรณีที่พบจุดดำสนิท (Dead Full Pixel) 7 จุดขึ้นไป หรือจุดด่างขาว (Bright Full Pixel) ที่มากกว่า 1 จุด บนแผงหน้าจอ LED / LCD ที่ระยะการรับชมอย่างน้อย 1 เมตร

panel dot.png

9) ไม่มีบัตรรับประกันมาแสดงหรือบัตรรับประกันมีการขูดลบ ขีดฆ่า หรือร่องรอยการแก้ไข

10) การสึกหรอจากการใช้งาน หรือขาดการบำรุงรักษา เช่น อุดตัน ฉีกขาด ขึ้นสนิม เป็นรอย สีซีดจาง

11) ความเสียหายจากการขนส่ง อุบัติเหตุ สารเคมี ภัยธรรมชาติ ประมาทเลินเล่อ ซึ่งแตกต่างไปจากการใช้งานซึ่งระบุไว้ในคู่มือสินค้า

12) ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์หรืออุดตันจากการทำงาน เช่น ของเหลวหรืออาหารหกใส่

13) ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

2. การรับประกันนี้มีผลกับเฉพาะการขายสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น

3. อุปกรณ์เสริม รีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่ หรือการสึกหรอของชิ้นส่วนทั่วไป เช่น มือจับประตู ลูกบิด ตัวตู้ ฝาครอบ และชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ตกแต่งเพื่อความสวยงามไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

4. อุปกรณ์หลัก อาทิ คอมเพรสเซอร์ของสินค้าเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่ มอเตอร์เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า จอภาพทีวี กระบอกฮีทเตอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น เมื่อการรับประกันสินค้ามาตรฐานสิ้นสุดลง การรับประกันอุปกรณ์หลักจะไม่ครอบคลุมค่าบริการ ค่าน้ำยา และค่าเดินทางนอกสถานที่

5. การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขใบรับประกันนี้จะทำให้การรับประกันสินค้าถือเป็นโมฆะ โปรดกรอกรายละเอียดในใบรับประกันนี้ให้ครบถ้วน พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อสินค้าเวลาที่ท่านต้องการติดต่อขอรับบริการ

6.การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ Haier ที่จัดจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งภายในประเทศไทยเท่านั้น

7.บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า