หน้าแรก บริการและสนับสนุน ใบรับรองการรับประกัน

นโยบายการรับประกันสินค้าและงานบริการผลิตภัณฑ์ไฮเออร์

นโยบายการรับประกันสินค้าและงานบริการ

นโยบายการรับประกันสินค้าและงานบริการมีผลบังคับใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ไฮเออร์ ที่จัดจำหน่ายโดยตัวแทนของบริษัทไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งช่องทางออนไลน์และหน้าร้านของตัวแทนจำหน่าย  ผู้ซื้อต้องเก็บบัตรรับประกันสินค้าและใช้เป็นหลักฐานสำคัญพร้อมกับการแสดงเอกสารการครอบครองสินค้าดังนี้

1.        สำเนาใบกำกับภาษี

2.        ใบเสร็จรับเงิน

3.        เอกสารรับรองจากตัวแทนจำหน่ายที่ระบุรายละเอียดสินค้า ร้านค้าและวันที่ซื้อสินค้า

เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการผู้ให้บริการ เพื่อรับสิทธิ์การรับประกันสินค้า การรับประกันจะมีผลต่อบุคคลที่ปรากฎชื่อบนบัตรรับประกันสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลอื่นได้ รวมถึงการรับประกันนี้มีผลบังคับใช้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายการบริการและการรับประกันนี้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนภายใต้เครื่องหมายการค้า “Haier”  เท่านั้น และมิไม่ได้ใช้เพื่อการค้า การรับประกันนี้มีผลเฉพาะการขายสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น

 

เงื่อนไขการรับประกันงานซ่อมตู้เย็น ( Haier Refrigerator )

ตู้เย็นมัลติดอร์ (Multidoor) ตู้เย็นไซด์บายไซด์ (Side by Side) และตู้เย็น 2 ประตู (2 Doors)

·      ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่องและอะไหล่ 3 ปี /อินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์ และคอมเพรสเซอร์ 10 ปี  

·      การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ชั้นวางของ ถาด การ์ดป้องกัน มือจับและอื่น ๆ

ตู้เย็น 1 ประตู (1 Door) รุ่น HR-DMBX15, HR-DMBX18, HR-CEQ15 และ HR-CEQ18

·      ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่องและอะไหล่ 3 ปี /อินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์ และคอมเพรสเซอร์ 10 ปี  

·      การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ชั้นวางของ ถาด การ์ดป้องกัน มือจับและอื่น ๆ

ตู้เย็น 1 ประตู (1 Door) และมินิบาร์ (Mini Bar)

·      ระยะเวลาการรับประกันเครื่องและอะไหล่ 1 ปี/คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  

·      การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ชั้นวางของ ถาด การ์ดป้องกัน มือจับและอื่น ๆ

เงื่อนไขการรับประกันงานซ่อมตู้แช่ ( Haier Freezer )

ตู้แช่ไฮเออร์ทุกรุ่น

·         ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 3 ปี/คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  

·         การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ชั้นวางของหรือตะกร้า ถาด การ์ดป้องกัน มือจับและอื่น

 

เงื่อนไขการรับประกันงานซ่อมเครื่องซักผ้า ( Haier Washing Machine )

เครื่องซักผ้าไฮเออร์ฝาหน้า (Front Load) ทุกรุ่น

·      ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 3 ปี มอเตอร์ 12 ปี  

·      การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ตัวกรองฟิลเตอร์ ท่อน้ำทิ้ง สายน้ำเข้า และอื่น 

เครื่องซักผ้าไฮเออร์ฝาบนอัตโนมัติ (Top Load) ทุกรุ่น

·      ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 3 ปี มอเตอร์ 12 ปี  

·      การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ตัวกรองฟิลเตอร์ ท่อน้ำทิ้ง สายน้ำเข้า และอื่น 

เครื่องซักผ้าสองถังกึ่งอัตโนมัติ (Twin Tub) ทุกรุ่น

·      ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี/มอเตอร์ 12 ปี  

·      การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ตัวกรองฟิลเตอร์ ท่อน้ำทิ้ง สายน้ำเข้า และอื่น 

เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ (Coin Box Washing Machine) ทุกรุ่น

·      ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่องและมอเตอร์ 1 ปี

·      อะไหล่กล่องหยอดเหรียญ 1 ปี

·      การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ตัวกรองท่อและอื่น ๆ

เครื่องอบผ้า (Dryer) ทุกรุ่น

·      ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี/มอเตอร์ 5 ปี  

·      การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ตัวกรองท่อและอื่น ๆ

เงื่อนไขการรับประกันงานซ่อมทีวี ( Haier Television )

ทีวีโอเลต (OLED TV)

·      ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี/หน้าจอ 2 ปี

ทีวีทุกรุ่นยกเว้นรุ่นโอเลต (HQLED TV, S6 PRO, S5PRO, K66, K6 Plus และ Digital TV Series)

·      ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี/หน้าจอ 3 ปี

 

เงื่อนไขการรับประกันงานซ่อมเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย (Haier Air Conditioning)

เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ (PID Inverter และ A-PAM Inverter) ทุกรุ่น

·      ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 5 ปี/คอมเพรสเซอร์ 10 ปี  

·      การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ  เช่น รีโมทคอนโทรล ที่เก็บรีโมท แบตเตอรี่ และอื่น ๆ

เครื่องปรับอากาศระบบฟิกซ์สปีด (Fix speed) ทุกรุ่น

·      ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 5 ปี/คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  

·      การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ  เช่น รีโมทคอนโทรล ที่เก็บรีโมท แบตเตอรี่ และอื่น ๆ

หมายเหตุ: เครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยทุกรุ่น ในระยะประกัน 5 ปีแรก ฟรีบริการหลังการขายทุกรายการ

 

เงื่อนไขการรับประกันงานซ่อมเครื่องฟอกอากาศ (Haier Air Purifier)

เครื่องฟอกอากาศ (Ultra Purifier) ทุกรุ่น

·      ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 5 ปี/ชิ้นส่วนต่าง ๆ 1 ปี  

 

เงื่อนไขการรับประกันงานซ่อมเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ (Haier Commercial Air Conditioning)

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ชนิดแขวนใต้ฝ้าระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter Ceiling) รุ่น Gale Cool Plus Premium และ Gale Cool Plus

·      ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 5 ปี/คอมเพรสเซอร์ 10 ปี  

·      การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ  เช่น รีโมทคอนโทรล ที่เก็บรีโมท แบตเตอรี่ และอื่น ๆ

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ชนิดแขวนใต้ฝ้าระบบฟิกซ์สปีด (Fix Speed Ceiling) รุ่น Gale Cool

·      ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 5 ปี/คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  

·      การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ  เช่น รีโมทคอนโทรล ที่เก็บรีโมท แบตเตอรี่ และอื่น ๆ

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ชนิดฝังฝ้าระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter Cassette Type) รุ่น Round Flow Inverter Premium และ Round Flow Inverter ทุกรุ่น

·      ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 5 ปี/คอมเพรสเซอร์ 10 ปี  

·      การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ  เช่น รีโมทคอนโทรล ที่เก็บรีโมท แบตเตอรี่ และอื่น ๆ

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ชนิดฝังฝ้าระบบฟิกซ์สปีด (Fix Speed Cassette Type) รุ่น Round Flow

·      ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 5 ปี/คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  

·      การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ  เช่น รีโมทคอนโทรล ที่เก็บรีโมท แบตเตอรี่ และอื่น ๆ

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ชนิดต่อท่อลมระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter Duct Inverter) ทุกรุ่น

·      ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 5 ปี/คอมเพรสเซอร์ 10 ปี  

·      การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ  เช่น รีโมทคอนโทรล ที่เก็บรีโมท แบตเตอรี่ และอื่น ๆ

หมายเหตุ: เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ทุกรุ่น ในระยะประกัน 5 ปีแรก ฟรีบริการหลังการขายทุกรายการ

 

เงื่อนไขการรับประกันงานซ่อมเครื่องครัว (Haier Kitchen Appliances)

เครื่องดูดควัน (Hood) ทุกรุ่น

·      ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี/ FDA มอเตอร์ 5 ปี/ ชิ้นส่วนต่าง ๆ 1 ปี

เตาอบ (Oven) ทุกรุ่น

·      ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี/ มอเตอร์ 5 ปี/ ชิ้นส่วนต่าง ๆ 1 ปี

เตาแก๊สชนิดฝัง (Induction Gas Hob) ทุกรุ่น ไม่รวมค่าติดตั้ง ทาง Haier มีบริการติดตั้งสามารถติดต่อขอคิวติดตั้งได้ที่ 1789 

·      ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี/ ชิ้นส่วนต่าง ๆ 2 ปี

เตาแก๊สชนิดตั้งโต๊ะ (Gas Hob) ทุกรุ่น

·      ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี/ ชิ้นส่วนต่าง ๆ 1 ปี

เงื่อนไขการรับประกันงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Haier Small Appliances)

ไมโครเวฟ (Countertop Microwave) ทุกรุ่น

·      ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 1 ปี/แมกนีตรอน 1 ปี  

·      การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ  เช่น ตัวกรอง แผ่นกระจก และอื่นๆ

·      ลูกค้าต้องนำสินค้าเข้ามาที่ศูนย์บริการ Service ของไฮเออร์

 

หม้อหุงข้าว (Rice Cooker)

·      ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 1 ปี/ชิ้นส่วนต่าง ๆ 1 ปี 

·      การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ  เช่น หม้อหุงข้าวด้านใน ซึ้งตะแกรงในหม้อหุงข้าว สำหรับ

·      ลูกค้าต้องนำสินค้าเข้ามาที่ศูนย์บริการ Service ของไฮเออร์

หม้อทอดไร้น้ำมัน (Air fryer)

·      ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 1 ปี/ชิ้นส่วนต่าง ๆ 1 ปี  

·      ลูกค้าต้องนำสินค้าเข้ามาที่ศูนย์บริการ Service ของไฮเออร์

เครื่องเตรียมอาหาร (Food Preparation)

·      ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 1 ปี/ชิ้นส่วนต่าง ๆ 1 ปี  

·      ลูกค้าต้องนำสินค้าเข้ามาที่ศูนย์บริการ Service ของไฮเออร์

เตาไฟฟ้า (Electric Cooktops)

·      ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 1 ปี/ชิ้นส่วนต่าง ๆ 1 ปี  

·      ลูกค้าต้องนำสินค้าเข้ามาที่ศูนย์บริการ Service ของไฮเออร์

เครื่องทำกาแฟ (Coffee Makers)

·      ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 1 ปี/ชิ้นส่วนต่าง ๆ 1 ปี  

·      ลูกค้าต้องนำสินค้าเข้ามาที่ศูนย์บริการ Service ของไฮเออร์

เครื่องล้างขวดนม (Bottle Sterilizers)

·      ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 1 ปี/ชิ้นส่วนต่าง ๆ 1 ปี  

·      ลูกค้าต้องนำสินค้าเข้ามาที่ศูนย์บริการ Service ของไฮเออร์

 

เงื่อนไขการรับประกันงานซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่น (Haier Water Heater)

เครื่องทำน้ำอุ่น (Water Heater & Storage Water Heater) รุ่น H2, H1, A2, ES100V-A3 และ FCD-JTHA80 (หม้อต้มแนวนอนและแนวตั้ง)

·      ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 5 ปี/อุปกรณ์ทำความร้อน  2 ปี  

·      การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ  เช่น หัวฝักบัว สายฝักบัว และอื่น ๆ

 เครื่องทำน้ำอุ่น (Water Heater) รุ่น G2, G1 และ M1

·      ระยะเวลาการรับประกันตัวเครื่อง 6 ปี/อุปกรณ์ทำความร้อน  2 ปี  

·      การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ  เช่น หัวฝักบัว สายฝักบัว และอื่น ๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

1. การรับประกันจะถือเป็นโมฆะ หากความเสียหายที่ภายนอกหรือภายในผลิตภัณฑ์มีสาเหตุมาจากข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1)   การใช้งานโดยใช้การเดินสายไฟภายในบ้านที่ไม่ได้มาตรฐาน หรืออยู่ในสภาพชำรุดเสียหาย แรงดันไฟฟ้า หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ไม่เหมาะสม หรือการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง หรือเสาอากาศภายนอกชำรุด

2)       การใช้งานโดยใช้ระบบประปา ระบบการจ่ายน้ำ หรือแรงดันน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน หรืออยู่ในสภาพชำรุด

3)   การรับประกันครอบคลุมเฉพาะชิ้นส่วนที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ แต่จะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่มาจากการจัดส่งสินค้า ความประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ การใช้ผิดวิธี การแก้ไข หรือดัดแปลง หากผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุผลข้างต้นนี้ การรับประกันที่ระบุไว้ในที่นี้จะถือเป็นโมฆะ รวมทั้งการขนส่ง การให้บริการ และการเติมน้ำยา จะถูกคิดค่าใช้จ่าย

4)       การไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับอาคาร ระบบประปา หรือระบบไฟฟ้า

5)   ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปแก้ไข ดัดแปลงไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด หรือมีการซ่อมแซมโดยช่างเทคนิคที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัท

6)       ความเสียหายจากอัคคีภัย อุทกภัย ภัยธรรมชาติ และการประมาทเลินเล่อ

7)       ความเสียหายที่เกิดจากการหยุดเคลื่อนไหวของภาพ / ภาพค้างที่ปรากฏขึ้นเป็นระยะเวลานาน (เรียกกันทั่วไปว่า "หน้าจอไหม้ (burn-in)")

8)       จุดด่างขาว (Bright Pixel) หรือจุดสีดำ (Dead Pixel) ที่ปรากฏขึ้นเพียงไม่กี่จุดบนแผงหน้าจอ LED / LCD เป็นลักษณะปกติของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของโรงงาน และไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทจะยอมรับเฉพาะในกรณีที่พบจุดดำสนิท (Dead Full Pixel) 7 จุดขึ้นไป หรือจุดด่างขาว (Bright Full Pixel) ที่มากกว่า 1 จุด บนแผงหน้าจอ LED / LCD ที่ระยะการรับชมอย่างน้อย 1 เมตร

Panel Dot


9)       ไม่มีบัตรรับประกันมาแสดง หรือ บัตรรับประกันมีการขูดลบ ขีดฆ่า หรือร่องรอยการแก้ไข

10) การสึกหรอจากการใช้งาน  หรือขาดการบำรุงรักษา เช่น อุดตัน ฉีกขาด ขึ้นสนิม เป็นรอย สีซีดจาง

11) ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ หรือ การอุดตันจากการทำงาน เช่น ฝุ่น ของเหลว หรืออาหารหกใส่

2. การรับประกันนี้มีผลกับเฉพาะการขายสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น

3. อุปกรณ์เสริม รีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่ หรือการสึกหรอของชิ้นส่วนทั่วไป เช่น มือจับประตู ลูกบิด ตัวตู้ ฝาครอบ และชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ตกแต่งเพื่อความสวยงามไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

4. อุปกรณ์หลัก อาทิ คอมเพรสเซอร์ของสินค้าเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่ มอเตอร์เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า จอภาพทีวี กระบอกฮีทเตอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น เมื่อการรับประกันสินค้ามาตรฐานสิ้นสุดลง การรับประกันอุปกรณ์หลักจะไม่ครอบคลุมค่าบริการ ค่าน้ำยา และค่าเดินทางนอกสถานที่

5. การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขใบรับประกันนี้จะทำให้การรับประกันสินค้าถือเป็นโมฆะ โปรดกรอกรายละเอียดในใบรับประกันนี้ให้ครบถ้วน พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อสินค้าเวลาที่ท่านต้องการติดต่อขอรับบริการ

6.การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ Haier ที่จัดจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งภายในประเทศไทยเท่านั้น

7.บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า