หน้าแรก บริการและสนับสนุน ใบรับรองการรับประกัน

ใบรับรองการรับประกัน - ผลิตภัณฑ์ไฮเออร์

 การรับประกันมีผลบังคับใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ไฮเออร์ ที่จัดจำหน่ายโดยตัวแทนของบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้ซื้อต้องเก็บไว้และใช้เป็นหลักฐานสำคัญพร้อมกับการแสดงเอกสารการครอบครองสินค้า( สำเนาใบกำกับภาษี, .ใบเสร็จรับเงิน, เอกสารรับรองจากตัวแทนจำหน่าย) ที่ระบุรายละเอียดสินค้า, ร้านค้าและวันที่ซื้อสินค้า ต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการผู้ให้บริการ เพื่อรับสิทธิการรับประกันสินค้า การรับประกันจะมีผลกับท่านแต่เพียงผู้เดียวในฐานะที่เป็นผู้ซื้อสินค้าตัวจริง และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลอื่นได้ รวมถึงการรับประกันนี้มีผลบังคับใช้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายการบริการและการรับประกันนี้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนภายใต้เครื่องหมายการค้า “ Haier”  อุปกรณ์ดังกล่าวสำหรับใช้ในครัวเรือน และไม่ได้ใช้เพื่อการค้า การรับประกันนี้มีผลเฉพาะการขายสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น

ตู้เย็น

        ·       ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 3 ปี/คอมเพรสเซอร์ 10 ปี  บริการซ่อมฟรีโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ผลิตและภายใต้การใช้งานในสภาพปกติ และการรักษาดูแลสภาพสินค้าที่เหมาะสมภายในระยะเวลารับสิทธิ และไม่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน โดยลูกค้าต้องแสดงบัตรรับประกันทุกกครั้งที่ใช้บริการ

        ·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ชั้นวางของ, ถาด, การ์ดป้องกัน, มือจับและอื่น ๆ

ตู้แช่

        ·       ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 3 ปี/คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  บริการซ่อมฟรีโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ผลิตและภายใต้การใช้งานในสภาพปกติ และการรักษาดูแลสภาพสินค้าที่เหมาะสมภายในระยะเวลารับสิทธิ และไม่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน โดยลูกค้าต้องแสดงบัตรรับประกันทุกกครั้งที่ใช้บริการ

        ·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ชั้นวางของ, ถาด, การ์ดป้องกัน, มือจับและอื่น ๆ

 

เครื่องซักผ้า

        ·       เครื่องซักผ้า แบบฝาหน้า/ฝาบน ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 3 ปี/มอเตอร์ 12 ปี  บริการซ่อมฟรีโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ผลิตและภายใต้การใช้งานในสภาพปกติ และการรักษาดูแลสภาพสินค้าที่เหมาะสมภายในระยะเวลารับสิทธิ และไม่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน โดยลูกค้าต้องแสดงบัตรรับประกันทุกกครั้งที่ใช้บริการ

        ·       เครื่องซักผ้า แบบ 2 ถัง  ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 1 ปี/มอเตอร์ 10 ปี  บริการซ่อมฟรีโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ผลิตและภายใต้การใช้งานในสภาพปกติ และการรักษาดูแลสภาพสินค้าที่เหมาะสมภายในระยะเวลารับสิทธิ และไม่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน โดยลูกค้าต้องแสดงบัตรรับประกันทุกกครั้งที่ใช้บริการ

เครื่องอบผ้า

        ·       ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 1 ปี/มอเตอร์ 5 ปี  บริการซ่อมฟรีโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ผลิตและภายใต้การใช้งานในสภาพปกติ และการรักษาดูแลสภาพสินค้าที่เหมาะสมภายในระยะเวลารับสิทธิ และไม่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน โดยลูกค้าต้องแสดงบัตรรับประกันทุกกครั้งที่ใช้บริการ

       ·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ตัวกรองท่อและอื่น ๆ


เครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย

        ·       ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 5 ปี/คอมเพรสเซอร์ 10 ปี  บริการซ่อมฟรีโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ผลิตและภายใต้การใช้งานในสภาพปกติ และการรักษาดูแลสภาพสินค้าที่เหมาะสมภายในระยะเวลารับสิทธิ และไม่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน โดยลูกค้าต้องแสดงบัตรรับประกันทุกกครั้งที่ใช้บริการ

        ·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ  เช่น รีโมทคอนโทรล, ที่เก็บรีโมท, แบตเตอรี่ และอื่น ๆ

 

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์  แบบฝังฝ้าเพดาน, ติดเพดาน, แบบท่อลม, ตั้งพื้น, MRV, Multi-Split,

        ·       ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 5 ปี/คอมเพรสเซอร์ 10 ปี  บริการซ่อมฟรีโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ผลิตและภายใต้การใช้งานในสภาพปกติ และการรักษาดูแลสภาพสินค้าที่เหมาะสมภายในระยะเวลารับสิทธิ และไม่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน โดยลูกค้าต้องแสดงบัตรรับประกันทุกกครั้งที่ใช้บริการ

        ·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ  เช่น รีโมทคอนโทรล, ที่เก็บรีโมท, แบตเตอรี่ และอื่น ๆ


ไมโครเวฟ

        ·       ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 1 ปี/แมกนีตรอน  5 ปี  บริการซ่อมฟรีโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ผลิตและภายใต้การใช้งานในสภาพปกติ และการรักษาดูแลสภาพสินค้าที่เหมาะสมภายในระยะเวลารับสิทธิ และไม่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน โดยลูกค้าต้องแสดงบัตรรับประกันทุกกครั้งที่ใช้บริการ

        ·       การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ  เช่น ตัวกรอง, แผ่นกระจก และอื่นๆ

        ·       ไม่สามารถเรียกบริการ In-home service ได้


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. การรับประกันจะถือเป็นโมฆะ หากความเสียหายที่ภายนอกหรือภายในผลิตภัณฑ์มีสาเหตุมาจากข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

a.การใช้งานโดยใช้การเดินสายไฟภายในบ้านที่ไม่ได้มาตรฐาน หรืออยู่ในสภาพชำรุดเสียหาย แรงดันไฟฟ้า หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ไม่เหมาะสม หรือการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง หรือเสาอากาศภายนอกชำรุด

b. การใช้งานโดยใช้ระบบประปา, ระบบการจ่ายน้ำ หรือแรงดันน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน หรืออยู่ในสภาพชำรุด

c.การรับประกันครอบคลุมเฉพาะชิ้นส่วนที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ แต่จะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่มาจากการจัดส่งสินค้า, ความประมาทเลินเล่อ, อุบัติเหตุ, การใช้ผิดวิธี, การแก้ไข หรือดัดแปลง หากผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุผลข้างต้นนี้ การรับประกันที่ระบุไว้ในที่นี้จะถือเป็นโมฆะ รวมทั้งการขนส่ง, การให้บริการ และการเติมน้ำยา จะถูกคิดค่าใช้จ่าย

d.การไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับอาคาร, ระบบประปา หรือระบบไฟฟ้า

e.ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปแก้ไข ดัดแปลงไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด หรือมีการซ่อมแซมโดยช่างเทคนิคที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัท

f,ความเสียหายจากอัคคีภัย, อุทกภัย, ภัยธรรมชาติ, ประมาทเลินเล่อ

g.ความเสียหายที่เกิดจากการหยุดเคลื่อนไหวของภาพ / ภาพค้างที่ปรากฏขึ้นเป็นระยะเวลานาน (เรียกกันทั่วไปว่า "หน้าจอไหม้ (burn-in)")

h. . จุดด่างขาว (Bright Pixel) หรือจุดสีดำ (Dead Pixel) ที่ปรากฏขึ้นเพียงไม่กี่จุดบนแผงหน้าจอ LED / LCD เป็นลักษณะปกติของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของโรงงาน และไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทจะยอมรับเฉพาะในกรณีที่พบจุดดำสนิท (Dead Full Pixel) 7 จุดขึ้นไป หรือจุดด่างขาว (Bright Full Pixel) ที่มากกว่า 1 จุด บนแผงหน้าจอ LED / LCD ที่ระยะการรับชมอย่างน้อย 1 เมตร

i. ไม่มีบัตรรับประกันมาแสดง หรือ บัตรรับประกันมีการขูดลบ ขีดฆ่า หรือร่องรอยการแก้ไข

k.การสึกหรอจากการใช้งาน  หรือขาดการบำรุงรักษา เช่น อุดตัน ฉีกขาด ขึ้นสนมิ เป็นรอย สีซีดจาง

l.ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ หรือ การอุดตันจากการทำงาน เช่น ฝุ่น ของเหลว หรืออาหารหกใส่

 

2. การรับประกันนี้มีผลกับเฉพาะการขายสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น

3. อุปกรณ์เสริม, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ หรือการสึกหรอของชิ้นส่วนทั่วไป เช่น มือจับประตู, ลูกบิด, ตัวตู้, ฝาครอบ และชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ตกแต่งเพื่อความสวยงามไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

4. การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขใบรับประกันนี้จะทำให้การรับประกันสินค้าถือเป็นโมฆะ โปรดกรอกรายละเอียดในใบรับประกันนี้ให้ครบถ้วน พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อสินค้าเวลาที่ท่านต้องการติดต่อขอรับบริการ

5.การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ Haier ที่จัดจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งภายในประเทศไทยเท่านั้น

6.บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า