คุณสมบัติที่สำคัญ
  • Turbo Cool
  • Long Distance
  • Comfortable Sleep
  • Quiet Mode
  • Nano Purify Filter