เครื่องปรับอากาศติดผนัง

12 สินค้าที่เกี่ยวข้

การเลือกของคุณ

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-10VEK03T

 • R410A
 • DC Inverter motor
 • 180 Sine wave DC inverter

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-13VEK03T

 • R410A
 • DC Inverter motor
 • 180 Sine wave DC inverter

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-18VEK03T

 • R410A
 • DC Inverter motor
 • 180 Sine wave DC inverter

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-24VEK03T

 • R410A
 • DC Inverter motor
 • 180 Sine wave DC inverter

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-10CNB03T

 • R410A
 • Nano Purify Filter & Nano Carbon Filter
 • Sleep Mode

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-13CNB03T

 • R410A
 • Nano Purify Filter & Nano Carbon Filter
 • Super Quiet

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-18CNB03T

 • R410A
 • Nano Purify Filter & Nano Carbon Filter
 • Super Quiet

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-24CNB03T

 • R410A
 • Nano Purify Filter & Nano Carbon Filter
 • Super Quiet

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-10VNQ03T

 • R410A
 • 180 Sine wave DC inverter
 • Blue Fin

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-13VNQ03T

 • R410A
 • 180 Sine wave DC inverter
 • Blue Fin

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-18VNQ03T

 • R410A
 • 180 Sine wave DC inverter
 • Blue Fin

เครื่องปรับอากาศติดผนัง

HSU-24VNQ03T

 • R410A
 • 180 Sine wave DC inverter
 • Blue Fin

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789