ตู้เย็น

12 สินค้าที่เกี่ยวข้

มัลติ ดอร์

HRF-MD 456 GG

 • Soft Freezer
 • Special Room
 • Digital Control

มัลติ ดอร์

HRF-MD 456 GG

 • Soft Freezer
 • Special Room
 • Digital Control

มัลติ ดอร์

HRF-MD 456 GG

 • Soft Freezer
 • Special Room
 • Digital Control

ไซด์บายไซด์

HRF-SBS530

 • รับประกันคุณภาพคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปีเต็ม
 • รับประกันตัวเครื่องนาน 3 ปี
 • ระบบเสียงเตือนอัตโนมัติ

ไซด์บายไซด์

HRF-SBS630

 • รับประกันตัวเครื่องนาน 3 ปี
 • รับประกันคุณภาพคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปีเต็ม
 • Dynamic Inverter Compressor

ไซด์บายไซด์

HRF-SBS520

 • รับประกันคุณภาพคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปีเต็ม
 • รับประกันตัวเครื่องนาน 3 ปี
 • Dynamic Inverter Compressor

ไซด์บายไซด์

HRF-SBS628DF

 • รับประกันตัวเครื่องนาน 3 ปี
 • รับประกันคุณภาพคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปีเต็ม
 • Dynamic Inverter Compressor

ไซด์บายไซด์

HRF-SBS628IF

 • รับประกันตัวเครื่องนาน 3 ปี
 • รับประกันคุณภาพคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปีเต็ม
 • Dynamic Inverter Compressor

ไซด์บายไซด์

HRF-SBS628AF

 • รับประกันตัวเครื่องนาน 3 ปี
 • รับประกันคุณภาพคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปีเต็ม
 • Dynamic Inverter Compressor

หนึ่งประตู

HR-CDA18 (HR-CEA18 )

 • Smart Curve
 • Smart Cooling
 • Smart Color

หนึ่งประตู

HR-CDC18 (HR-CEC18)

 • Super Big
 • Smart Saving
 • Smart Curve

หนึ่งประตู

HR-907CA

 • มั่นใจด้วยการรับประกัน
 • พื้นที่ตู้เย็นขนาดใหญ่
 • Super Save

สายด่วน


ศูนย์บริการหลังการขาย โทรศัพท์ : 1789