คุณสมบัติที่สำคัญ
  • ระบบภาพ
  • ระบบเสียง
  • ช่องต่อเพิ่มความบันเทิง WIFI Built-in