เมื่อ "เครื่องซักผ้าฝาบนไฮเออร์" ขัดข้อง ไม่ทำงาน แก้ไขปัญหาอย่างไรดี ?

07-02 2021

Haier_LongForm[ขัดข้อง]_020721


เครื่องซักผ้าเสีย เครื่องซักผ้ามีปัญหา ล้วนมีทางแก้เสมอ เครื่องซักผ้าไฮเออร์ก็เช่นกัน บางปัญหาอาจต้องถึงมือช่าง แต่บางปัญหาอาจเกิดจากสิ่งเล็ก ๆ ที่เราเองสามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้ วันนี้ไฮเออร์จึงขอรวมรวบ ERROR CODE ที่มักเกิดขึ้นกับเครื่องซักผ้าฝนบนไฮเออร์มาฝาก เจอ ERROR CODE แบบไหน ลองไปแก้ไขเบื้องต้นกันดูได้เลย

ERROR CODE : E1 

·      สาเหตุ : ท่อระบายน้ำอาจอุดตัน

·      วิธีแก้ไข : กำจัดสิ่งอุดตันจากนั้นกดปุ่ม START/PAUSE (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) อีกครั้ง หากไม่สามารถกำจัดสิ่งอุดตันได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการของเรา โทร.1789

ERROR CODE : E2

·      สาเหตุ : ไม่ได้ปิดฝาเครื่องด้านบน

·      วิธีแก้ไข : กดปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) อีกครั้ง 

ERROR CODE : E3

·      สาเหตุ : ใส่ผ้าลงในเครื่องโดยไม่ได้กระจายผ้าอย่างสม่ำเสมอ หรือ อาจตั้งเครื่องซักผ้าไม่ได้สมดุล

·      วิธีแก้ไข : ติดตั้งเครื่องให้อยู่ในแนวระนาบที่ได้สมดุล จัดเสื้อผ้าให้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในถังซัก แล้วกดปุ่ม START/PAUSE (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) อีกครั้ง 

ERROR CODE : E4

·      สาเหตุ : ยังไม่ได้เปิดก๊อกน้ำน้ำไม่ไหลวาล์วทางน้ำเข้าอุดตัน และ น้ำไหลอ่อนเกินไป 

·      วิธีแก้ไข : เปิดก๊อกน้ำ, ทำความสะอาดวาล์ว แล้วกดปุ่ม START/PAUSE (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) อีกครั้ง หรือหากน้ำไม่ไหล หรือ น้ำไหลอ่อนเกินไป ให้ใช้งานเครื่องอีกครั้งหลังจากที่แรงดันน้ำกลับมาปกติ

ERROR CODE : FA

·      สาเหตุ : เซ็นเซอร์ตรวจจับระดับน้ำเสีย

·      วิธีแก้ไข : รบกวนติดต่อศูนย์บริการ โทร.1789

นอกจากนี้ยังมีปัญหาเครื่องซักผ้าไม่ทำงาน แต่ไม่มี ERROR CODE ข้างต้นขึ้น

เครื่องไม่ซักผ้า (ไม่ขึ้น ERROR CODE)

·      สาเหตุ : กระแสไฟฟ้าอาจขัดข้องเสียบปลั้กไฟไม่แน่น หรือ ระดับน้ำไม่ถึงระดับที่กำหนด

·      วิธีแก้ไข : รอให้กระแสไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ เสียบปลั้กไฟให้แน่น หรือโปรดรอจนกว่าน้ำจะถึงระดับที่กำหนด

เครื่องไม่ปั่นผ้า (ไม่ขึ้น ERROR CODE)

·      สาเหตุ : เสียบปลั้กไฟไม่แน่นไม่ได้ปิดฝาเครื่องด้านบนใส่ผ้าในเครื่องเยอะเกินไป ไม่ได้กระจายผ้าอย่างสม่ำเสมอ

·      วิธีแก้ไข เสียบปลั้กไฟให้แน่น ปิดฝาเครื่องให้เรียบร้อยตามด้วยการกดปุ่ม START/PAUSE (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) อีกครั้ง หรือ จัดเสื้อผ้าให้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ

มีเสียงดังผิดปกติด้านในเครื่องซักผ้า

·      สาเหตุ : ตั้งเครื่องซักผ้าเอียงใส่ผ้าลงในเครื่องโดยไม่ได้กระจายผ้าอย่างสม่ำเสมอ หรือ มีวัตถุแปลกปลอมอยู่ในถังซัก

·      วิธีแก้ไข : ติดตั้งเครื่องซักผ้าใหม่ให้อยู่ในแนวระนาบได้สมดุลจัดเสื้อผ้าให้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในถังซัก พร้อมปิดฝาให้เรียบร้อย ตามด้วยการกดปุ่ม START/PAUSE (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) หรือ เก็บวัตถุแปลกปลอมออกจากเครื่อง

 

Screen Shot 2564-07-02 at 17.26.39เป็นยังไงกันบ้าง เครื่องซักผ้ามีปัญหา แก้ไขไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ ทั้งนี้หากเครื่องซักผ้าเกิดปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม โปรดติดต่อศูนย์บริการของไฮเออร์ ห้ามพยายามซ่อมแซมด้วยตัวเองเป็นอันขาด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวเครื่องมากขึ้นนั่นเอง สุดท้ายหากลูกค้า HAIER มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ Facebook : Haier Thailand, LINE : @Haierthailand และ Call Center 1789