ไฮเออร์มอบเครื่องปรับอากาศให้กับโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม

11-15 2012

มอบเครื่องปรับอากาศ...นายธนันต์ สัตตะรุจาวงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮเออร์ อิเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องปรับอากาศไฮเออร์ ขนาด 18,000 BTU ให้กับตัวแทนครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม จังหวัดนนทบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ติดตั้งในห้องสมุดแห่งใหม่ของโรงเรียน เมื่อเร็วๆนี้

 

* * * * * * * * * *

 

สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ      

อัญญา ยูถะสุนทร(โอ๋)                                                     ครรชิต ผินนารี (หนึ่ง)

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์                                               ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท ไฮเออร์ อิเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด         บริษัท ชัยพีอาร์ จำกัด

โทรศัพท์ 02 684 3933                                                                          มือถือ 089 132 3570

โทรสาร 02 684 3900                                                                            โทรศัพท์  02 184 7566

E-Mail : anya_u@haier.co.th                                                              โทรสาร 02 184 7516

เว็บไซต์ : www.haier.com/th                                                                 E-Mail : chaipr_consultant@yahoo.com

 

บริษัท ไฮเออร์ อิเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

Haier Electrical Appliances (Thailand) Co., Ltd.

อาคารเลขที่ 795 ชั้น 3 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-719-6971-5 แฟกซ์. 02-719-6976-7

795 3rd Floor, Rama 9 Road, Bangkapi, Huaikwang, Bangkok 10310 Tel: 02-719-6971-5 Fax: 02-719-6976-7