ต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาปริญญาโทจากสถาบันรปัญญาภิวัฒน์

08-13 2013

วันนี้ (13 สิงหาคม 2556) ไฮเออร์ ประเทศไทย ได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาปริญญาโท C-MBA (ภาคภาษาจีน) กว่า 30 ท่าน จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในกลุ่มซีพี ออลล์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานไฮเออร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการศึกษาดูงานของสถาบัน ฯ