ไฮเออร์มองตู้เย็นให้กับหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

11-22 2013

 

ไฮเออร์มองตู้เย็น 2 ประตูขนาด 7Q ให้กับหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึกในโครงการคม ชัด ลึก อาสาแทนคุณแผ่นดิน” โดยทางโครงการจะนำตู้เย็นไปบริจาคให้แก่ โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ที่ถูกน้ำท่วมเกือบเมตร และท่วมขังเป็นเวลานาน ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน