ไฮเออร์ส่งใจช่วยเนปาล

05-04 2015

น้ำใจสู่เนปาล... บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  จัดกิจกรรม “Haier Pray for Nepal Auction” ประมูลผลิตภัณฑ์สินค้าไฮเออร์ ซึ่งยกขบวนมาตั้งแต่ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า  โทรทัศน์ และไมโครเวฟ เพื่อนำรายได้จากการประมูลทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ณ ประเทศเนปาลโดยผ่านทางสภากาชาดไทย สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประมูลผลิตภัณฑ์สินค้าไฮเออร์ สามารถเพิ่มมูลค่าการประมูลโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นต่ำ 500 บาท โดยการประมูลจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2558 หรือดูรายละเอียดได้ที่ https:// www.facebook.com/HaierTH