น้ำใจสู่เนปาล

05-28 2015

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา คุณเกษม  อติสุนทรกุล รองประธานฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย)  ได้มอบเงินจำนวน 42,300 บาท  จากการจัดกิจกรรมระดมทุน "ไฮเออร์ส่งใจช่วยเนปาล" ในรูปแบบการประมูลสินค้าไฮเออร์ผ่าน Facebook : HaierTH และการร่วมบริจาคเงินโดยคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทไฮเออร์ (ประเทศไทย)  ผ่านสภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล โดยมี คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอำนวยนรธรรม สำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย