ครบรอบ 65 ปี นสพ.สยามรัฐ

06-26 2015

 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ไฮเออร์ได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐครบรอบวันก่อตั้ง 65 ปี  ณ บริษัท สยามรัฐ จำกัด