ไฮเออร์ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 45 ปี เดอะเนชั่น

07-06 2015

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2558 ที่ผ่านมา ไฮเออร์ได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น โดยมีคุณจินตนา  ปัญญาอาวุธ  บรรณาธิการบริหารให้การต้อนรับ ณ อาคารเนชั่นทาวเวอร์ บางนา กรุงเทพฯ