ปลุกพลังสวมหมวกนิรภัย100%

07-22 2015

ตามที่หน่วยงานภาครัฐได้กำหนดแนวทางทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนในพ.ศ.2554-2563 รวมถึงเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย  และในหลายภาคส่วนของสังคมต่างสนองเจตนารมณ์ดังกล่าวด้วยรูปแบบกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งภาคส่วนของสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการป้องกันและรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้โครงการ“ขับขี่ปลอดภัย  สวมหมวกนิรภัย 100%” โดยการสนับสนุนหมวกนิรภัยมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมานี้ บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  นำโดยคุณเกษม อติสุนทรกุล รองประธานฝ่ายการตลาด ในนามคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทไฮเออร์ ประเทศไทย ยังคงเดินหน้ามอบหมวกนิรภัย จำนวน 198 ใบ  รวมมูลค่ากว่า 130,000  บาท ให้แก่ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ โดยมีคุณพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ เป็นผู้รับมอบ  ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าว เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร หรือ NGO ทำหน้าที่เชื่อมประสานในการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในทุกระดับ   

คุณเกษม  อติสุนทรกุล รองประธานฝ่ายการตลาด  บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด   ได้กล่าวถึงการให้ความสำคัญกับโครงการนี้ว่า

“ในปัจจุบันอุบัติเหตุบนท้องถนน ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ประมาทคึกคะนอง ขับขี่ยวดยานพาหนะขณะมึนเมา ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดมาจากการได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแรงที่ศีรษะ หมวกนิรภัยจึงเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ มีความปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงช่วยลดความรุนแรง ของการบาดเจ็บที่ศีรษะลงได้ 

กระผม ในนามกลุ่มบริษัทไฮเออร์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์กรเอกชนที่ให้ความสำคัญในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรณรงค์ช่วยลดอุบัติเหตุของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกเสียงรณรงค์ที่สะท้อนไปสู่ภาคสังคมจะเป็นการแรงกระตุ้นสำคัญเพื่อลดอุบัติเหตุ และความสูญเสียให้กลายเป็นศูนย์”

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดได้สะท้อนวัฒนธรรม T-HAIER นั่นคือ R –Responsibility การเน้นย้ำความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมคำยึดมั่นที่ว่า “เราจะดำเนินธุรกิจ ควบคู่การร่วมดูแล และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดไป