ไฮเออร์คว้ารางวัลผู้นำนวัตกรรม

07-31 2015

ในงาน China International Electronic Information Expo ได้ประกาศรางวัลบริษัทที่ได้รับรางวัลผู้นำสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ โดยเครื่องปรับอากาศไฮเออร์ ได้รับรางวัลผู้นำนวัตกรรมแห่งปี นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า ตู้เย็น และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีก 12 รุ่น ของไฮเออร์ยังคว้ารางวัลการออกแบบอุตสาหกรรม รางวัลการออกแบบทันสมัย รางวัลเทคโนโลยีนวัตกรรม รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรม จึงทำให้ไฮเออร์กลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในงานนี้ และยังแสดงถึงสถานะความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าของไฮเออร์อีกด้วย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์ มูลค่าตลาด คุณค่าการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์และด้านอื่น ๆ ประกอบ

จวบจนปัจจุบัน ไฮเออร์ยังคงเน้นการคิดค้นนวัตกรรมใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง โดยเอาความต้องการของผู้บริโภคเป็นแรงผลักดันหลัก ปัจจุบัน ไฮเออร์ มีศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อยู่ 5 ประเทศทั่วโลก อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและจีน สำหรับเชื่อมโยงไฮเออร์ทั่วโลกไว้ด้วยกัน ขณะเดียวกันไฮเออร์ยังได้สร้างแพลตฟอร์มแห่งการสร้างสรรค์ โดยใช้ชื่อว่า “HOPE” หรือความหวัง ผู้บริโภคทั่วโลกสามารถติดต่อเชื่อมโยงกัน รวมถึงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดบนแพลตฟอร์มแห่งนี้ เพื่อหาโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

สิ่งสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีและความสร้างสรรค์ คือ การทำให้การใช้ชีวิตของผู้บริโภคมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหรือกระทั่งใช้ความสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตทำให้ทุกสิ่งเป็นจริงขึ้นมาได้ ในยุคอินเทอร์เน็ต ไฮเออร์ใช้การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนบนแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างกับผู้บริโภค ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค รวมถึงพัฒนาตัวเองให้ก้าวเป็น “ผู้นำ” ที่แท้จริงในธุรกิจประเภทเดียวกัน

(ที่มา : www.techweb.com.cn)