ไฮเออร์ร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน

08-04 2015

 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา  มร. หยาง เสี้ยวหลิน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทไฮเออร์ ประเทศไทย ได้เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตอย่างเป็นทางการระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีคุณูปการพิเศษในการสร้างมิตรภาพไทย-จีน และทรงรักใคร่ผูกพันกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอย่างมาก  งานดังกล่าวจัดโดยสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย – จีน  ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ