ไฮเออร์แบ่งปันความสุขสู่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านมาบฟักทอง

09-11 2015

 

คุณ หยาง เสี้ยวหลิน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทไฮเออร์ ประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไฮเออร์ อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน โดยมี อาจารย์ชนิตา ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบฟักทองเป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา