"ไฮเออร์" ร่วมจัดงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2015

09-23 2015

บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2015 มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี โดยงานนี้ถือเป็นเวทีสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทย ในการแสดงศักยภาพ ความหลากหลาย และยังถือเป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงวิสาหกิจชุมชนด้วยรวมทั้งยังเป็นเวทีเผยแพร่ความรู้และทักษะ ในการดำเนินธุรกิจ แก่ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่สนใจสร้างอาชีพในวงกว้างอีกด้วย

ท่านที่สนใจหรือกำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้า ขอเชิญเยี่ยมชมที่บูธของไฮเออร์ เลขที่ AD 02 อาคารชาเลนเจอร์ 2 ตั้งแต่วันที่ 22-27 กันยายน 2558 เวลา 10.00-20.00น.เป็นต้นไป