สัมมนา"เลี้ยงลูกด้วยนมแม่"

10-13 2015

“ไฮเออร์” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า จัดงานสัมมนา หัวข้อ “เลี้ยงลูกด้วยนมแม่” ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม ผ่านมา เพื่อสนับสนุนให้คุณแม่ยุคใหม่ให้ความสำคัญและเข้าใจวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และที่สำคัญ ไฮเออร์ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนา  และหวังว่าไฮเออร์จะได้รับการสนับสนุนในทุกกิจกรรมจากท่านในโอกาสต่อไปครับ

สำหรับภาพบรรยากาศงานสัมมนา ผู้เข้าร่วมงานสามารถดาวน์โหลดภาพของท่าน ตามลิ้งค์นี้ได้เลยครับ 

      https://www.dropbox.com/sh/df77hv3ag7xcymp/AAAX3pRTHm96fpG9mn5pj1HFa?dl=0