“Haier Campus Tour” ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

12-10 2015

 

“Haier Campus Tour” ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

 

               นางสาวประภัสสร สุภาพ (ที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยรองประธาน ฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทไฮเออร์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมบรรยาย “Haier Campus Tour” ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างแบรนด์” โดยใช้กรณีศึกษาจาก ไฮเออร์ แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชั้นนำระดับโลก ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานเมื่อจบการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์เมื่อเร็วๆ นี้