วันเด็ก

02-15 2016

วันเด็ก.... นางสาวประภัสสร สุภาพ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้ช่วยรองประธาน ฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทไฮเออร์ ประเทศไทย และพนักงานจิตอาสา ได้ร่วมเปิดบู้ธพร้อมแจกสิ่งของ เครื่องใช้ ภายในกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการมอบความสุขให้น้องๆ โดยมีนายสมชาย ชำนิ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานฯ มีกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจัดร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ณ บริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้