Haier Save Heart Running “วิ่งให้ใจกับไฮเออร์”

05-30 2019

บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านยอดขายอันดับ 1 ของโลก จัดกิจกรรม Haier Save Heart Running “วิ่งให้ใจกับไฮเออร์” โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนให้แก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กเพื่อช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดให้ได้รับการรักษาและผ่าตัด ณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา

 

นางสาว นิจชิตา วัฒนเสถียรสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ซ้าย) นาย หลี่ เจี๋ย (ลำดับสองจากซ้าย) นาย จาง เจิ้งฮุ้ย ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) นาย ธเนศร์ บินอาซัน รองประธานคณะผู้บริหาร (ลำดับสี่จากซ้าย)