"เลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับไฮเออร์" ครั้งที่ 7

06-17 2019

ภาพบรรยากาศงานสัมนา "เลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับไฮเออร์" ครั้งที่ 7
โดย แพทย์หญิงสุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ ณ โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada

 #นมแม่กับHaierครั้งที่7