FAQ for user - Smart Sharing AC

05-21 2020

FAQ for user - Smart Sharing AC

Q: เย็นดีแค่ 4 บาท ฟรีอะไรบ้าง?

A: เย็นดีแค่ 4 บาท ฟรี!เครื่องปรับอากาศ เมื่อมีการใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด ฟรี!ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทฯ และฟรี!บริการหลังการขายตามนโยบายของบริษัทฯ

 

Q: เย็นดีแค่ 4 บาท คือโครงการอะไร?

A: เย็นดีแค่ 4 บาท คือ ค่าบริการที่ลูกค้าจะต้องชำระเพื่อใช้บริการเครื่องปรับอากาโดยค่าใช้บริการจคิดราคา ตามชั่วโมงการใช้งานจริง ชั่วโมงละ 4 บาท และเมื่อใช้เครื่องปรับอากาศครบตามกำหนดระยะสัญ3 ปี โดยมีชั่วโมงการใช้งานไม่น้อยกว่า 5,200 ชั่วโมง ลูกค้าจะได้รับเครื่องปรับอากาศโดยไม่มีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติม ซึ่ง เครื่องปรับอากาศนั้นเป็นระบบ Inverter รุ่น HSU-12VNS03T(S) ขนาด 11,568 BTU ซึ่งมีการควบคุมด้วย เทคโนโลยี NB-IoT (การส่งสัญญาณ Internet โดยไม่ต้องอาศัย WIFI ) และสามารถสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนได้

 

Q: จ่ายเงินค่าชั่วโมงแอร์อย่างไร?

A: ทางบริษัทฯคิดค่าบริการเครื่องปรับอากาศ 4 บาท/ชั่วโมง โดยผู้ใช้งานสามารถเติมจำนวนชั่วโมง 

ผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศโดยระบบจะเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชัน SCB Easy โดยอัตโนมัติ

 

Q: สามารถจ่ายเงินค่าชั่วโมงแอร์ผ่านธนาคารอื่นได้หรือไม่?

A: ณ ปัจจุบันจะสามารถชำระค่าชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy เท่านั้น ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563จะมีตัวเลือกการชำระเงินในรูปแบบอื่นเพิ่มเติม อาทิเช่น บัตรเดบิต บัตรเครดิต Rabbit LINE Pay ฯลฯ

 

Q: เครื่องปรับอากาศสำหรับโครงการ เย็นดีแค่ 4 บาทคือรุ่นอะไรและขนาดเท่าไหร่?

A: เป็นเครื่องปรับอากาศระบบ Inverter รุ่น HSU-12VNS03T(S) ขนาด 11,568 BTU ซึ่งมีการควบคุมด้วย เทคโนโลยี NB-IoT (การส่งสัญญาณ Internet โดยไม่ต้องอาศัย WIFI ) และสามารถสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนได้

 

Q: โมเดลแอร์ที่ใช้มีขนาดกี่ BTU บ้าง?

A: ปัจจุบันจะเปิดตัวด้วยรุ่น HSU-12VNS03T(S) ขนาด 11,568 BTU ก่อน ซึ่งเหมาะกับห้องขนาดไม่เกิน 18 ตรม. และจะมีการเปิดตัวรุ่นอื่นๆ ภายในปี 2564

 

 

Q: จำเป็นต้องเชื่อมต่อ WIFI สำหรับการใช้งานแอร์หรือไม่?

A: เครื่องปรับอากาศสำหรับโครงการนี้ ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อระบบ WIFI เนื่องจากในเครื่องมีการติดตั้งระบบ NB-IoT เพื่อทำการปล่อยสัญญาณออกมาเพื่อสื่อสารกับแอปพลิเคชันควบคุมตัวเครื่อง

 

Q: หากใช้งานไม่ครบ 1 ชั่วโมง จะตัดเงินอย่างไร?

A: ระบบจะนับสะสมจนครบ 1 ชั่วโมงจึงจะตัดเงิน (4 บาท)

 

Q: หากเติมเงินไว้เป็นเวลา 3 ชั่วโมง แล้วเปิดแอร์ทิ้งไว้ เมื่อครบ 3 ชั่วโมงแล้วแอร์จะตัดหรือไม่?

A: เมื่อเกินเวลาจากที่เติมเครดิตตไว้ แอร์จะตัดการทำงาน และผู้ใช้จะต้องเติมเงินอีกครั้งเมื่อต้องการใช้

 

Q: หากสนใจเข้าร่วมโครงการจะสามารถสมัครได้อย่างไร?

A: สามารถแสกน QR code (ตามแนบ) เพื่อลงทะเบียนและตอบคำถามเบื้องต้น จากนั้นจะบริษัทฯจะทำการติดต่อกลับเพื่อทำการนัดหมายให้ช่างเข้าไปทำการติดตั้ง หลังจากนั้นให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart Sharing AC ผ่านทาง Play Store สำหรับระบบ Android) และ App Store (สำหรับระบบ IOS) และชำระเงินผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อทำการเติมจำนวนชั่วโมงในการใช้งานตามต้องการ

 

Q: จะสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้อย่างไร เมื่อไม่มีรีโมทคอนโทรล?

A: สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศได้โดยการสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชั่นที่กำหนดไว้ โดยจะสามารถควบคุมการทำงานได้เหมือนรีโมทคอนโทรล และสามารถสั่งการทำงานจากระยะไกลเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน

 

Q: หากใช้งานไม่ครบ 5,200 ชั่วโมง จะยังสามารถได้แอร์ฟรีหรือไม่?

A: หากการใช้งานเครื่องปรับอากาศไม่ครบจำนวนที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครื่องปรับอากาศฟรี แต่จะขอเรียกเก็บส่วนต่างจากการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น ตามกำหนดสัญญาคือจำนวนการใช้งาน 5,200 ชั่วโมง แต่มีการใช้งานจริงแค่ 3,000 ชั่วโมง วิธีการคำนวณ 5,200 ชั่วโมง – 3,000 ชั่วโมง = 2,200 ชั่วโมง นำ 2,200 x 4 = 8,800 บาท เป็นค่าส่วนต่างที่จะเรียกเก็บเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับกรรมสิทธิ์ในการรับเครื่องปรับอากาศฟรี

 

 

Q: ในกรณีเครื่องปรับอากาศของผู้ใช้บริการเกิดขัดข้องจะต้องติดต่อผ่านช่องทางใด?

A: สามารถติดต่อแจ้งปัญหาผ่านทางแอปพลิเคชันที่ใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ หรือโทรแจ้งผ่าน Call Center 1789 ซึ่งทางบริษัทฯจะเร่งติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

 

Q: ในกรณีเครื่องปรับอากาศของผู้ใช้บริการเกิดขัดข้องใครเป็นผู้รับผิดชอบในการเข้าตรวจสอบแก้ไข?

A: ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานของไฮเออร์จะเป็นผู้เข้าดำเนินการตรวจสอบแก้ไข

 

Q: หากย้ายบ้านหรือต้องการย้ายสถานที่ติดตั้งแอร์ สามารถติดต่อให้ไฮเออร์มาช่วยติดตั้งได้หรือไม่?

A: สามารถติดต่อให้ไฮเออร์มาทำการย้ายเครื่องปรับอากาศได้ แต่ทางผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากการรื้อถอน และติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่เอง