งานเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

09-26 2019

ไฮเออร์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (The 70th Anniversary of The Founding of The People's Republic of China) จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ณ โรงแรมแชงกรีลา เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ภายในงานมีผู้นำระดับสูงจากทั้งฝ่ายรัฐบาลไทยและจีน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติมากมายเข้าร่วม อาทิ ท่านหลวี่ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย, คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมและให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ของไฮเออร์ โดยมี มร.จาง เจิ้งฮุ้ย ประธานกรรมการบริหาร นางสาว นิจชิิตา วัฒนเสถียรสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและแนะนำผลิตภัณฑ์ทูต.jpg