ไฮเออร์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแด่สมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

12-26 2019

WeChat Image_20200621233818.jpg


บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อันประกอบด้วย เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องซักผ้า แด่สมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย และโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียนองครักษ์ เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเรียนการสอน ณ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ