ไฮเออร์ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยพี่น้องชาวไทยพ้นภัยน้ำท่วม

09-18 2019

ไฮเออร์ นำโดยนางสาว นิจชิตา วัฒนเสถียรสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด พร้อมทีมงานการตลาดและฝ่ายการขาย สนับสนุนจุดบริการเครื่องซักผ้า และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค  เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอุทกภัย ณ จังหวัดอุบลราชธานี