ไฮเออร์ น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)

06-03 2021

ไฮเออร์ น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องช่วยหายใจแด่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เพื่อพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-
19 (และโรคระบาดต่างๆ)

 

260418 (1)


ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม และกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
พระราชทานแก่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา 

 

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทางการแพทย์ในการต่อสู้วิกฤตโควิด-19 และต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิดที่รอคอยอุปกรณ์ช่วยชีวิต ไฮเออร์ (Haier) ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก โดยกลุ่มบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำศักยภาพของการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกมาร่วมแบ่งปันแก่สังคมไทย โดยน้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 3,300,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)
ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งขึ้น เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดหาอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19