ไฮเออร์ ร่วมส่งกำลังใจผ่านกลุ่มเส้นด้าย เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ และนำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

09-30 2021

ไฮเออร์ ร่วมส่งกำลังใจผ่านกลุ่มเส้นด้าย

ส่งมอบเครื่องฟอกอากาศไฮเออร์จำนวน 40 เครื่อง 

                                    และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 

มูลค่ารวม 558,600 บาท

เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ และนำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19


 

001 ไฮเออร์มอบเครื่องฟอกอากาศให้กลุ่มเส้นด้าย


           ร่วมส่งกำลังใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ภิญญาพัชญ์ อุทัยวิวัฒนา (กลาง) และ กิตตินันท์ จิตติอมรรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) ตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศไฮเออร์ บริษัท

ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกแบรนด์ ไฮเออร์ (Haier) ส่งมอบเครื่องฟอกอากาศ รุ่น KJF235KAAA จำนวน 40 เครื่อง มูลค่า 159,600 บาท ให้แก่กลุ่มเส้นด้าย (Zendai) โดยมี อนุกูล ทรายเพชร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มเส้นด้าย เป็นตัวแทนรับมอบ

นอกจากนี้ยังร่วมสนับสนุนชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบปลายนิ้ว เครื่องวัดความดันโลหิต เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล และชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่เพจเส้นด้าย และเพจแบ่งปันลมหายใจ กลุ่มจิตอาสาที่คอยช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่รอรักษาในโรงพยาบาล หรือรักษาด้วยตัวเองที่บ้าน (Home Isolation) รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 399,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจิตอาสา และนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 เมื่อเร็วๆ นี้