ไฮเออร์ น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องใช้ไฟฟ้าไฮเออร์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)

09-15 2021

ไฮเออร์ น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องใช้ไฟฟ้าไฮเออร์
แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-
19 (และโรคระบาดต่างๆ)


 

 

001


 

 

 

เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจาง เจิ้งฮุ่ย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท
ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะผู้บริหาร ได้แก่ นายธเนศร์  บินอาซัน  รองกรรมการบริหาร, นายปิยะศักดิ์ ศรีบัว ผู้อำนวยการฝ่ายขาย, นายเกษมสันต์ โอซาว่า ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ตู้เย็น และนายเอกชัย ชื่นศิริกุลชัย ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องใช้ไฟฟ้าไฮเออร์ จำนวน 4 เครื่อง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,481,870 บาท ให้แก่กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) พร้อมน้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องฟอกอากาศไฮเออร์ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย ณ วังสระปทุม เมื่อวันก่อน 

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทางการแพทย์ในการต่อสู้วิกฤตโควิด-19 และต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิดที่รอคอยอุปกรณ์ช่วยชีวิต ไฮเออร์ (Haier) ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก โดยกลุ่มบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำศักยภาพของการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกมาร่วมแบ่งปันแก่สังคมไทย โดยน้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องช่วยหายใจ รุ่น ACM812A ผลิตโดยบริษัท Beijing Aerospace Changfeng จำกัด จำนวน
2 เครื่อง มูลค่า 3,300,000 บาท และเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ไฮเออร์ จำนวน 4 เครื่อง ประกอบด้วยตู้เย็น รุ่น lot HRF-MD758 มูลค่า 79,990 บาท เครื่องซักผ้า รุ่น HWD120-B14876U1 มูลค่า 45,990 บาท เครื่องปรับอากาศ รุ่น HSU-10VIP03T มูลค่า 41,900 บาท และสมาร์ททีวี รุ่น LE50K800UA มูลค่า 13,990 บาท มูลค่า 181,870 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,481,870 บาท ให้แก่กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)
ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดหาอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19

 

ทั้งนี้ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง ได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด และเครื่องใช้ไฟฟ้าไฮเออร์ จำนวน 4 เครื่องได้ส่งมอบให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) เมื่อเร็วๆ นี้