หน้าแรก เกียรติยศ
  • มาตรฐานสากล
  • สิทธิบัตรทั่วโลก
  • รางวัล Red Dot และ iF Award

เกียรติคุณ – มาตรฐานสากล

hw2019_Honour_demo1.jpg

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ไฮเออร์ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขมาตรฐานสากล 59 ฉบับโดยมีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมอีกจำนวน 92 ฉบับ ทำให้ไฮเออร์เป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขมาตรฐานสากลมากที่สุด ไฮเออร์ได้มีบทบาทในการนำเสนอและมีส่วนร่วมในข้อเสนอ 470 ฉบับสำหรับการแก้ไขมาตรฐานสากลและมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่ง 416 ฉบับ ได้มีส่วนเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานเวอร์ชั่นล่าสุด และข้อเสนอผ่านแล้ว 11 ฉบับ นอกจากนี้ไฮเออร์ยังได้รับรางวัล National Standard Innovation Contribution Award จาก Standardization Administration ของ P.R.C อีกด้วย

 

ไฮเออร์เป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเพียงแห่งเดียวในประเทศจีนที่ได้เข้าร่วมในคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ คณะกรรมการกลยุทธ์ทางการตลาด (International Electrotechnical Commission Market Strategy Bureau) (IEC/MSB) มี 66 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญใน IEC และ ISO และ 28 ตำแหน่งใน IDO ดำเนินงานด้านเลขานุการของ International Dishwasher Sub-committee IEC / SC59A ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเพียงบริษัทเดียวที่มีบทบาทหน้าที่ในคณะอนุกรรมการมาตรฐานสากล (International Standard Subcommittee) นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการจัดตั้งคณะทำงาน IEC TC59 / SC59M WG4 ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานสากลสำหรับความสดใหม่ของตู้เย็นเพื่อกำหนดมาตรฐานสากลใหม่ในสาขานี้ และประสบความสำเร็จในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

เกียรติคุณ - สิทธิบัตรทั่วโลก

hw2019_Honour_demo2.jpg

ถึงตอนนี้ ไฮเออร์ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรมากกว่า 38,000 รายการ ใน 25 ประเทศและภูมิภาค รวมถึงสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ 23,000 รายการ สิทธิบัตรเหล่านี้ได้มาจากการวิจัยและพัฒนาในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก หรือจากการควบรวมและการซื้อกิจการในต่างประเทศ ไฮเออร์เป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของประเทศจีนที่มีการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์มากที่สุดในต่างประเทศ

 

ในช่วงครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2561 มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรมากกว่า 4,000 รายการ มากกว่า 60% ของสิทธิบัตรเป็นสิ่งประดิษฐ์ ของไฮเออร์ ที่เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมในด้านของคุณภาพ

 

ไฮเออร์ได้รับรางวัล WIPO-SIPO ครั้งที่ 19 สาขาการประดิษฐ์ และการออกแบบเชิงอุตสาหกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรที่มีความโดดเด่นของจีน (Chinese Outstanding Patented Invention & Industrial Design) ซึ่งเป็นรางวัลเหรียญทองสิทธิบัตรเพียงรางวัลเดียวที่มอบให้กับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเหรียญทองสิทธิบัตรด้านการออกแบบ 2 รางวัล และรางวัลความเป็นเลิศด้านสิทธิบัตร 5 รางวัล ไฮเออร์ได้รับรางวัลทั้งหมด 5 เหรียญทองในงาน China Patent Awards ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัล Chinese Patent Gold Awards ถึง 3 รางวัลภายใน 29 ปี และได้สร้างสถิติจำนวนรางวัลเหรียญทองสูงสุดถึงสามเหรียญจากงานประกาศรางวัลเดียวกัน

เกียรติคุณ – รางวัล Red Dot และ iF Award

hw2019_Honour_demo3.jpg

 

จนถึงตอนนี้ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของไฮเออร์ได้รับรางวัลการออกแบบเชิงอุตสาหกรรมระดับโลกมาแล้วมากกว่า 170 รางวัล เช่น รางวัล Red Dot Award และ iF Award ถือเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของอุตสาหกรรม ไฮเออร์ได้รับรางวัล iF International Design Awards ถึง 79  รางวัล (รวม 2 รางวัล Golden Awards), Red Dot International Design Awards 48 รางวัล (รวม 1 รางวัล Golden Award), G-mark International Design Awards 5 รางวัล, IDEA International Design Awards 6 รางวัล และ China Design Patent Awards 3 รางวัล ไฮเออร์ได้รับรางวัลเหรียญทอง  2 รางวัลซ้อนจากงานประกาศรางวัล "China Excellent Industrial Design Award" โดยการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ