คุณสมบัติที่สำคัญ
  • โปรแกรมการซัก 2 โปรแกรม
  • ถังปั่นกลิ่นหอมสดชื่นป้องกันกลิ่นอับ
  • หน้าปัดควบคุมการใช้งานแบบยกสูง เพื่อมุมมองที่ดีขึ้น
  • มีล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายสะดวก