คำถาม: มีน้ำแข็งเกาะภายในช่องแช่เย็น

ตอบ:

สาเหตุ 1, มีการตั้งค่าทำความเย็นที่ช่องแช่เย็นสูงและนานเกินไป ซึ่งทำให้ช่องแช่เย็นมีความเย็นมากทำให้ของที่แช่เป็นน้ำแข็งขึ้นได้

วิธีแก้ไข 1, ตั้งค่าความเย็นภายในช่องแช่เย็นให้ต่ำลง

 

สาเหตุ 2, เกิดก้อนน้ำแข็งที่เกาะตามพนังด้านข้างและบางครั้งก็ละลายเป็นหยดน้ำภายในช่องแช่เย็น สาเหตุหลักเกิดจากมีความชื้นสูงอยู่ในอากาศภายในตู้ซึ่งในขณะที่คอมเพรสเซอร์ทำงานทำให้เกิดเกิดความเย็นทำให้น้ำที่เกิดจากความชื้นจับตัวเป็นน้ำแข็ง และในขณะที่คอมเพรสเซอร์หยุดทำงานความเย็นก็จะลดลงทำให้น้ำแข็งที่เกาะตามพนังตู้เกิดหยดน้ำขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นปรากฎการณ์ที่ปรกติ สภาพนี้อาจพบได้บ่อยๆในฤดูร้อน หรือ ช่วงใกล้ฝนตกซึ่งสภาพอากาศตอนนั้นจะมีความชื้นภายในอากาศสูงมาก

วิธีแก้ไข 2, สามารถลดปรากฎการณ์นี้ให้ลดลงได้ โดยให้ความสนใจดังต่อไปนี้ :                                             

               1.พยายามเปิดประตุตู้เย็นให้น้อยลง และเมื่อเปิดประตูให้รีบปิดประตู                                            

               2.เมื่อปิดประตูตู้เย็นลงต้องมั่นใจว่าปิดประตูตู้ให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องปิดสนิททุกด้าน                       

               3.วางของภายในตู้โดยควรวางเว้นช่องห่างกันเล็กน้อย และวางให้ห่างจากพนังด้านในเพื่อให้อากาศถ่ายเทไดี                                                                                          

               4.ไม่ควรนำสิ่งของที่มีความชื้นสูงแช่ภายในตู้ ถ้ามีความจำเป็นต้องนำแช่เข้าตู้เย็นควรนำแผ่นพลาสติกปิดภาชนะให้มิดชิดก่อนนำเข้า

 

สาเหตุ 3, ท่อระบายน้ำทิ้งอุดตัน

วิธีแก้ไข 3, ตรวจสอบสิ่งที่อุดตันเป็นคราบสกปรก ให้ใช้ก้านพลาสติกสอดภายในท่อน้ำทิ้งเพื่อนำเศษที่อุดตันออก

 

สาเหตุ 4, มีก้อนน้ำแข็งเกาะติดอยู่ที่พนังด้านใน

วิธีแก้ไข 4, โทรแจ้งศูนย์บริการ

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

โดยการให้ที่อยู่อีเมลของคุณเราอาจใช้เพื่อติดต่อคุณทางอีเมลเกี่ยวกับคำถามของคุณและได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

โทรศัพท์บ้าน :
ส่ง