คำถาม: ช่องจ่ายน้ำดื่มใช้ไม่ได้ หรือน้ำไม่เย็น

ตอบ:

สาเหตุ 1, ตรวจสอบวาล์วจ่ายน้ำเข้าเครื่องไม่ได้เปิดหรือไม่?

วิธีแก้ไข 1, เปิดวาล์วน้ำจ่ายน้ำเข้าเครื่อง

 

สาเหตุ 2, ถังพักน้ำดื่มภายในช่องแช่เย็นไม่มีน้ำ ถ้าเริ่มใช้ระบบจ่ายน้ำดื่มช่วงแรกการจ่ายน้ำที่หน้าประตูยังไม่ออกจนกระทั้งถังพักน้ำเต็มแล้วจึงจะไหลจ่ายให้ที่ช่องจ่ายน้ำดื่ม

วิธีแก้ไข 2, เริ่มใช้งานให้กดจ่ายน้ำดื่มเป็นระยะจนกว่าน้ำเต็มถังพักหลังจากนั้นก็สามารถกดน้ำดื่มได้ตามต้องการ

 

สาเหตุ 3, ตรวจสอบว่ามีการปิดใช้งานช่องแช่เย็นอยู่หรือไม่

วิธีแก้ไข 3, เปิดใช้งานช่องแช่เย็น

 

สาเหตุ 4, ไม่ได้เลือกระบบจ่ายน้ำที่หน้าตู้

วิธีแก้ไข 4, ให้กดปุ่ม "select" เลือกสัญญาณไฟติดที่ "COLD WATER" แล้วใช้แก้วดันคันโยก

 

สาเหตุ 5, น้ำไม่เย็นเมื่อมีการกดน้ำดื่มเป็นจำนวนมาครั้งเกินไป เช่น ในฤดูร้อน

วิธีแก้ไข 5, ปกติจะมีปริมาณน้ำพอประมาณพักอยู่ที่ถังพักภายในช่องแช่เย็นน้ำที่ออกมาจะมีความเย็น แต่ถ้ากดบ่อยๆน้ำอาจจะไม่เย็นเพราะน้ำไม่ได้ถูกพักอยู่ในถังพัก

 

สาเหตุ 6, ท่อน้ำเข้าเครื่องหักงอหรือไม่

วิธีแก้ไข 6, ตรวจสอบท่อน้ำถ้างอหักให้ทำการเปลี่ยนใหม่ หรือแก้ไขให้ปกติ

 

 

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง