คำถาม: มีน้ำแข็งเกาะภายในช่องแช่แข็ง

ตอบ:

สาเหตุ 1, มีน้ำแข็งเกาะตามพนัง หรือ ชั้นวางของภายในช่องแช่แข็ง : ตามปกติกอุณหภูมิภายในช่องแช่แข็งนั้นสามารถทำได้ต่ำถึง -18℃. ดังนั้นถ้าอากาศภายในตู้มีไอน้ำหรือความชื้นสูงซึ่งจะทำให้เกิดหยดน้ำเกาะตามพนังหรือชั้นวางทำให้หยดน้ำนั้นกลายเป็นก้อนน้ำแข็งสะสมเพิ่มขึ้นได้

วิธีแก้ไข 1, '- ควรนำก้อนน้ำแข็งที่เกาะตามพนังหรือตามชั้นวางของถายในตู้ออกทุกๆ 2 เดือน มิฉนั้นก้อนน้ำแข็งที่เกาะตามพนังจะทำให้การทำความเย็นภายในตู้ลดลงทำให้ ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องลด 

                   ลงและกินไฟมากขึ้น
                - ห้ามใช้วัสดุที่แข็งที่มีปลายแหลมคมแซะก้อนน้ำแข็งเป็นอันขาด ซึ่งอาจเกิดผลร้ายทำให้ผิวของแผ่นทำความเย็นชำรุดเสียหายทำให้มีการรั่วของสารทำความเย็นได้

 

สาเหตุ 2,  เกิดก้อนน้ำแข็งเกาะตามพนังและตามชั้นวางของภายในช่องแช่แข็ง           
ปรากฎการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยตรงจากอากาศภายในที่มีไอน้ำหรือความชื้นสูงและเมื่อมีการเปิดประตูตู้ทิ้งไว้นานทำให้ไอน้ำหรือความชื้นในอากาศกระทบกับความเย็นภายในตู้ทำให้เกิดหยดน้ำเกาะตามพนังตู้หรือตามชั้นวางของภายในตู้ได้. และอุณหภูมิภายในตู้มีอุณหภูมิต่ำมากถึง -18'C จึงทำให้หยดน้ำที่เกาะตามพนังหรือตามชั้นวางของภายในตู้เกิดสะสมกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

วิธีแก้ไข 2, ไม่ควรเปิดตู้บ่อยครั้งในขณะที่อากาศภายนอกมีความร้อนสูง หรือมีความชื้นสูง และถ้ามีการเปิดตู้ไม่ควรเปิดทิ้งไว้นานเกินไป และเมื่อเกิดหยดน้ำเกาะตามพนังหรือตามชั้นวางควรทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งก่อนปิดตู้ เพื่อป้องกันการเกิดก้อนน้ำแข็งสะสมขึ้นได้

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง