คำถาม: เกี่ยวกับระบบทำความเย็น

ตอบ:

สาเหตุ 1, ระยะเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ชนิดอินเวอร์เตอร์จะนานกว่าชนิดทั่วไป การทำงานของระบบอินเวอร์เตอร์ความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายในตู้กับอุณหภูมิที่ต้องการ, เมื่ออุณหภูมิภายในตู้เย็นดีแล้วความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ก็จะลดลงต่ำซึ่งการกินไฟก็จะลดลงแถบจะไม่กินไฟก็ว่าได้ซึ่งเวลาการทำงานส่วนใหญ่เครื่องจะทำงานอยู่ในสภาพนี้เป็นหลัก

วิธีแก้ไข 1, อาการเป็นการทำงานที่ปกติ.

 

สาเหตุ 2, คอมเพรสเซอร์ เปิด/ปิด บ่อยครั้ง :
ระยะเวลาระหว่างการทำงาน ถึง การทำงานอีกครั้งของคอมเพรสเซอร์จะไม่คงที่เสมอไป. ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับอากาศโดยรอบและของที่แช่ภายในตู้. หรือแม้ว่าอยู่ในสภาวะอากาศที่เหมือนกันระยะเวลาก็อาจจะแตกต่างกันได้ ซึ่งมันอาจจะขึ้นอยู่กับการออกแบบชนิดของตัวตัดต่อความเย็น. ซึ่งทั้งนี้และทั้งนั้นโดยปกติมาตรฐานช่วงเวลาระหว่างเริ่มการทำงานถึงเริ่มการทำงานอีกครั้งของคอมเพรสเซอร์ต้องไม่ต่ำกว่า 12 นาที  เพราะฉนั้นภายใน 1 ชั่วโมงการทำงานของคอมเพรสเซอร์ต้องไม่เกิน 5 ครั้ง

วิธีแก้ไข 2, อาการนี้เป็นการทำงานปกติ.

 

สาเหตุ 3, สำหรับตู้เย็นที่แยกช่องแช่อิสระ อาจมีการตัดต่อการทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่สั้น โดยปกติการทำงานของตู้เย็นที่มีตัวควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์เพียงตัวเดียวจะไม่มีปัญหานี้มาก. แต่ถ้าเป็นตู้เย็นที่มีตัวตรวจจับอุณหภูมิภายในตู้มากกว่า 1 ชิ้น อาจมีปัญหามีการตัดต่อการทำงานของคอมเพรสเซอร์บ่อยครั้งมากกว่า. เมื่อคอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน, อุณหภูมิของบางช่องแช่อื่นๆอาจจะไม่เพียงพอจึงทำให้คอมเพรสเซอร์เริ่มกับมาทำงานอีกครั้งจึงทำให้เวลาการหยุดทำงานของคอมเพรสเซอร์สั้นกว่าปกติได้.

วิธีแก้ไข 3, เป็นการทำงานปกติของเครื่อง.

 

สาเหตุ 4, เพิ่งซื้อตู้เย็นมาใหม่เปิดใช้เครื่องระยะหนี่งแล้ว แต่ทำไมภายในตู้มีความเย็นน้อยมาก เครื่องเสียหรือไม่? หลังจากเสียบปลั๊กไฟใช้อาจจะต้องใช้เวลามากพอสมควรถึงจะทำความเย็นเท่าที่ต้องการ. ถ้าในอุณหภูมิโดยรอบตู้สูงยิ่งต้องใช้เวลามากตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตู้ที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก. บางครั้งอาจต้องใช้เวลาทั้งวัน (24 ชั่วโมง) ความเย็นภายในตู้ถึงลดลงอยู่ในระดับคงที่ตามที่ต้องการ

วิธีแก้ไข 4, เป็นการทำงานปกติ.


**ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม โทร 1789.

 

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง