คำถาม: ไฟบอกตำแหน่ง หรือ หลอดไฟไม่ติด

ตอบ:

หากแหล่งจ่ายไฟปกติ แต่ไฟไม่ติด โทร 1789

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง