คำถาม: ไฟบอกตำแหน่ง หรือ หลอดไฟไม่ติด

ตอบ:

สาเหตุ, สายไฟชำรุดหลุดหลวม หรือ มีอะไรบางอย่างภายในตัวเครื่องชำรุด

วิธีแก้ไข, ถ้าระบบทำความเย็นทำงานดี, แนะนำให้ตรวจสอบหลอดไฟขาดหรือขั่วหลอดหลวมหรือไม่. ถ้าทุกอย่างปกติ ให้โทรเรียกศูนย์บริการเข้าตรวจสอบ. ถ้าระบบทำความเย็นไม่ทำงาน, แนะนำให้ศึกษาคู่มือการใช้งานให้ละเอียดอีกครั้ง หรือไม่โทรเรียกศูนย์บริการเข้าตรวจสอบ

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

โดยการให้ที่อยู่อีเมลของคุณเราอาจใช้เพื่อติดต่อคุณทางอีเมลเกี่ยวกับคำถามของคุณและได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

โทรศัพท์บ้าน :
ส่ง