คำถาม: ไฟแสงสว่างหน้าจอแสดงผลไม่ติด

ตอบ:

สาเหตุ 1, ไม่ได้กดปุ่ม "ON" หรือ ไฟที่ปลั๊กไฟผิดปกติ

วิธีแก้ไข 1, กดปุ่ม "ON" เพื่อเปิดใช้งาน หรือ แก้ไขระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้เครื่องให้ถูกต้อง

 

สาเหตุ 2, หลังจากเปิดประตูตู้หรือกดปุ่มใดๆ บนแผงควบคุมไฟแสงสว่างที่จอแสดงผลจะดับเองอัตโนมัติ. และถ้าเปิดประตูหรือกดปุ่มใดๆทีครั้งไฟแสงว่างก็จะติดอีกครั้ง

วิธีแก้ไข 2, อาการนี้เป็นการทำงานปกติ.

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

ส่ง