คำถาม: ประตูตู้ปิดไม่ค่อยแน่น

ตอบ:

สาเหตุ 1, มุมของขอบยางที่ประตูหลุดออก ตรวจสอบ : 1.มีช่องว่างระหว่างขอบยางกับขอบตู้หรือไม่ 2.ถ้าทดลองปิดประตูและเปิดประตูจะรู้สึกว่าเปิดออกยากเล็กน้อยแสดงว่าขอบยางและประตูตู้อยู่ในสภาพที่ถูกต้อง 1, วิธีการตรวจสอบขอบยางประตูแน่นดีหรือไม่ ให้นำเหรียญบาทสอดเข้าระหว่างขอบยางกับขอบตู้เหรียญต้องอยู่แน่นไม่หลื่นหลุดออกมา

การยึดเกาะระหว่างประตูกับตัวตู้นั้นขึ้นอยู่กับแรงดูดของแถบแม่เหล็กที่อยู่ภายในขอบยาง. อย่างไรก็ดีแถบแม่เหล็กที่อยู่ภายในขอบยางไม่ได้มีตลอดตามแนวขอบยาง เช่นตรงบริเวณรอยต่อขอบยางที่มุมของยางภายในจะไม่มีแม่เหล็ก จึงทำให้ตรงบริเวณนี้อาจจะไม่แนบสนิทเหมือนบริเวณอื่นๆ ซึ่งมันไม่มีผลต่อการเก็บรักษาความเย็นแต่ประการใด.

 

สาเหตุ 2, แถบแม่เหล็กที่ขอบยางมีขนาดเล็กเกินไป                                                 

              ขอบยางบางรุ่นอาจมีแถบแม่เหล็กที่มีขนาดเล็กเกินไปทำให้แรงดูดไม่ค่อยมากเวลาเปิดประตูอาจมีความรู้สึกว่าประตูตู้ไม่แน่น แต่ความเป็นจริงแล้วเป็นการออกแบบเพื่อลดแรงการเปิด

              ปะตูเพื่อเพิ่มความสะดวกง่ายต่อการใช้งาน

 

ผลตอบรับเนื้อหา
* 1.ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?
* 2. ประเมินเนื้อหานี้หรือไม่?

กรุณาบอกให้เราทราบว่าทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ / ความพึงพอใจ:

3. ข้อเสนอแนะ.

โดยการให้ที่อยู่อีเมลของคุณเราอาจใช้เพื่อติดต่อคุณทางอีเมลเกี่ยวกับคำถามของคุณและได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

โทรศัพท์บ้าน :
ส่ง